آخرین خبرها
خانه » مقالات » سایر مقالات » كتاب شناسي حضرت امام مهدي (عج) و مهدويّت در منابع « لاتين »

كتاب شناسي حضرت امام مهدي (عج) و مهدويّت در منابع « لاتين »

0045646  نويسنده: حجت الاسلام عبدالحسين حاجي ابوالحسني
مقدمه
بشر، فارغ از هر گرايش ديني و مذهبي از آبشخور كوثر مهدويّت به تناسب نياز و توجه خويش بهره مند شده است. همه انسان ها به نوعي به مهدويّت- كه تابلوي هدايت بشر به سوي فلاح و رستگاري است- چشم دوخته اند و بديهي است در مسير طولاني و پر خطر انسانيت، غفلت از آن، موجب گمراهي و احساس سردرگمي خواهد بود.
جوهره ي استمرار اديان الهي بشارت و اميدبخشي بوده كه مصداق اتم و اكمل آن، تحقق وعده ي الهي به ارسال نجات دهنده و موعودي است كه در آخرالزمان خواهد آمد. از كجا معلوم كه همه ي موعودهايي كه تاكنون مي شناسيم: از بوداي پنجم، كريشنا و سوشيانت گرفته تا ميترا، يوشوا، مهدي سوداني، باب، بهاء، ميرزاغلام احمد قادياني هندي، از كبّالا و مهدي خليفه گرفته تا ديگر متمهدين و… همه بشارت دهنده ي خاتم منتظران، مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نباشند؟ موعودي كه غير از انبياي ديگر الهي، خاتم پيامبران حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز آن را بشارت مي داده و همه جانشينان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) آرزوي زيارت او را مي كشيدند كه شايد بتوانند در زمره ي مسافراني سوار بر كشتي نجاتي كه مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ناخداي آن باشد، قرار گيرند.
هرچه باشد انتظارش شيرين است و همين انتظار است كه ما را بر آن مي دارد تا معطوف به هدف، مقاوم و مصمّم مركب اميد و سازندگي را در جاده ي تكامل رو به پيش برانيم. براي مهدي پژوهان عزيز جالب خواهد بود كه بدانند رويكرد برون دادهاي علمي، تحقيقي و پژوهشي جهان به مهدويّت كه نماد زنده و كاربردي و پويايي آن پايان نامه ها و تزهاي علمي مراكز علمي جهان است، درباره ي مهدويّت رو به شتاب و افزايش است. براي آشنايي و استفاده ي علاقه مندان مهدي پژوه، كتاب شناسي(كتاب نامه) اجمالي از منابع لاتين و ترجمه شده به لاتين،‌ درباره ي مهدويّت تقديم مي گردد. اميد كه در آينده جامع تر و به صورت كتاب شناسي توصيفي به محضر سرگشتگان وادي مهدويّت تقديم شود:
A comparison of the sunni Caliphate and the shi’ i imamate Andream.Farsakh,59(1969)pp.50-63,127-141.
1.مقايسه اي بين خلافت اهل سنت و امامت شيعه، آندريا م.فرسخ، 1969.
A discussion concerning the mahdi(’a),muhammad Baqir al-sadr,(Translator)Mujahid Husayn Al-Tawhid,14i,1997,pp.13-40
2.بحث پيرامون حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) سيد محمدباقر صدر، ترجمه مجاهد حسين، التوحيد ج1/ 14، 1997، ص 13-40.
A letter from the Mahdi Muhammad Ahmad to General,C.G.Gordon.,G.Sverdrup Jonrnal of the American Oriental Societry,31(1911)pp.368-369.
3.نامه اي از مهدي محمد احمد به همه، گوردن سي.جي. و سوردروپ جي. نشريه ي انجمن شرق شناسي امريكا، 31، 1911، ص 368-369.
Abd Allah b.al-Zubayr and the Mahdi. W.Madelung, ‘Abd Allah Ibn al-Zubayr,Jonrnal of Near Eastern Studies,40,1981,pp.291-305
4.عبدالله پسر زبير و مهدي، مادلونگ ويلفرد، نشريه مطالعات خاور ميانه، 40، 1981، ص 291-305.
Ahmad Zayni Dahlan’s Al-futuhat al-islamiyya:a contemporary view of the Sudanese Mahdi,H.J.Sharkey,Ahmad b.Zayni Dahlan,Sudanic Africa,5,1994,pp.67-75
5.الفتوحات الاسلاميه، احمد زيني دهلان: نگاهي نو به مهدي سوداني، آفريقايي سوداني، 1994، 5، ص 67-75.
Al Mahdi and the end of time,Muhammad Ibn Izzat Muhammad “Arif,London:Dar al Taqwa,1997,pp74
6.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و آخرالزمان، محمد پسر عزت عارف، لندن، دارالتقوي، 1997، 74 صفحه.
Al-Juwayni’s doctrine of the imamatc / by Zaid Bin Mohamad. 1995. Notes: Thesis (Ph.D.) –University of Edinburgh, 1996. Subject(s): Imam al-
’Abd al-Mali Kibn ’Abd Allah, 1028-1085- Theses. Imamatc-Thescs.
7.امامت از ديدگاه جويني، عبدالله پسر مالك(126-224)؛دانشگاه ادينبورگ، 1996، تز دكتري.
Al-Sayyid ’Abd al-Rahman al-Mahdi (1885-1959) et I’héritage mahdiste au Soudan oriental, N. Grandin, al-Sayyid ’Abd al-Rahman al-Mahdi, Maisonneuve et Larose, 1982,pp.217-226.
8.السيد عبدالرحمان المهدي(1885-1959)و ميراث مهدي گرايان سودان، ن.گراندين، پاريس، لاروس و ميسونيو، 1982، ص 217-226.
An early Islamic apocalyptic chronicle,Cook,M.Journal of Near Eastern Studies,52i,1993,pp.25-29
9.وقايع نگاري مكاشفه اي(1)صدر اسلام، م.كوك، نشريه ي مطالعات خاورميانه، 52، 1993، ص 25-29.
An Introduction to the Kabbalah.Moshe Hallamish,(Albany:SUNY,1999),379p
10.مقدمه اي بر كبّالا، موشه هالاميش، آلباني، ساني، 1999، ص 379.
Apocalypse and authority in Islamic tradition:the emergence of the twelve leaders,Rubin,U
11.مكاشفه و اقتدار در سيره ي اسلامي: پيدايش امامان دوازده گانه، رابين يو.
Apocalyptic eschatology in the Gospel of Matthew/David C.sim.Cambridge;New York:Cambridge University Press,1996,xvii,282p
12.غايت شناسي مكاشفه اي در انجيل متي، سيم ديويد، نيويورك، كمبريج، 1996، 282صفحه، تجديد چاپ تز دكتراي مؤلف از دانشكده ي سلطنتي لندن، 1992.
Apocalyptic expressions in the early Islamic world.Morony.M.G.Medieval Encounters 4iii,1998,175-177
13.اصطلاحات مكاشفه اي در جهان اسلام اوليه، ماروني، اتفاقات ميان دوران مياني، 1998، 4/3، ص 175-177.
Apocalypticism and millennialism: shaping a believers church eschatology for the twnenty – first century/edited by Loren L. Johns. Other Author(s): Johns, Loren L. Kitchener, Ont.: Pandora Press, c2000.419p.
14.مكاشفه گرايي و هزاره گرايي(2): شكل گرفتن كليساي معتقدين به غايت شناسي براي قرن21، لُرن جانز، کيشنر ‌آنت، انتشارات پاندورا،2000، 419صفحه.
Apocalypticism in the Western tradition/Bernard McGinn,1937-Aldershot:Variorum,1994,X,[324]p
15.مكاشفه گرايي در سيره ي غرب، برنارد مك گين(1937)آلدرشات، 1994، 324صفحه.
Authority and political culture in shi’ism.Ed.Said Amir Arjomand Albany:State University of New York Press,1988pp25-53
16.اقتدار و فرهنگ سياسي در شيعه، سيد امير ارجمند، آلباني، ساني، 1988، ص 25-53.
Biographie des Imams:Imam Hasan al’Askari:1 ‘Imam al-Mahdi al-(11th Shi’i Imam)Hasan al-‘Askari,Aux Sources de la Sagesse,5/17,1998,pp.65-84.
17.زندگي نامه ي امامان: امام حسن عسكري (عليه السّلام)، حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، منابع و شخصيت ها5/17، 1998، ص 65-84.
Christ and the future in New Testament history/by Edward Earle Ellis.Variant;Boston:Brill,2000,xvii,323p
18.عيسي (عليه السّلام) و آينده در تاريخ كتاب عهد جديد، ادوارد ارل اليس، ليدن، بريل، 2000، 323صفحه.
Counting the days to Armageddon:Jehovah’s Witnesses’ and the second presence of Christ/Robert Crompton.Cambridge:Lutterworth 1996.160p.
19.شمارش روزها تا آرماگدون(3): مشاهدات يهودا و حضور دوباره مسيح، رابرت كرامتون، كمبريج، 1969، 160صفحه.
Critères objectifs appliqes à la discussion des Hadiths sur 1’Imam al-Mahdi,Thamir H.H.al-Amidi,Aux Sources de la Sagesse,3/10,1996,pp.29-42.
20.اهداف و معيارهاي مناسب براي بررسي احاديث حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ثمير، اچ، العامدي، مصادر و اعلام، 3/10، 1996، ص 29-42.
Danger signs in prophecy:read the manual/Randolph F.Busby. Gainesville,FL:Maranatha Ministries,INc,2000,vii,246p
21.نشانه هاي خطر در پيش گويي: راهنما را بخوان، راندولف بوسباي، گينزويل مؤسسه ي ماراناتا، 2000/3، 246 صفحه.
Das Reich des Mahdi und der europ kische Imperialismus, M.Herren, al- Mahdi Muhammad Ahmad b.’ Abd Allah, Historische Mitteilungen. 6ii. 1993. pp.235-249.
22.امپراتور حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و امپرياليزم اروپا، م.هرن، اسناد تاريخي، 6/2، 1993، ص 199-228.
Die spktsassanidischen und schiitischen Mahdi-Erwartungen,K.Czeglédy,The Arabist
23.انتظار حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در شيعه و ساسانيان، ك.زگلدي
En oversikt over Mahdi-gestalten i Islam,J-O.Blichfeldt,Religion och Bibe 137,1978,pp.22-32
24.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در اسلام، جي. او.بليش فلت، دين و كتاب مقدس، 137، 1978، ص 22-32.
Eschatological rationality:theological issues in focus/Gerhard Sauter,Grand Rapids,Mich:Baker Books,c1996.207p.
25.عقلانيت غايت شناسانه: بررسي موضوعات كلامي، گرهارد ساتر، Grand Rapids,Mich، بيكر بوكس، 1996، 207صفحه.
Eschatology and the dating of Traditions.M.Cook,Princeton Papers in Near Eastern Studies,1992,pp.23-47
26.غايت شناسي و تعيين وقت در روايات، م.كوك، مقاله هاي پرينستون در مطالعات خاورميانه، 1، 1992، ص 23-47.
Eschatology and the shape of Christian Belief/Robert Colin,Doyle,Carlisle,Cumbria:Paternoster Press,1999,ix,324p.
27.غايت شناسي و شكل گرفتن عقيده ي مسيحيت. رابرت كلين؛ دويل كارليسل، انتشارات پاتر نوستر، 1999/9، 342صفحه.
Eschatology in the Bible and in the Jewish and Christian trdition / edited by Henning Graf Reventlow. Other Author(s): Reventlow, Henning, 1929-,Sheffield: Sheffield Academic, cl997.267p.
28.غايت شناسي در تورات و انجيل و منابع يهوديت و مسيحيت، رونتلو هنين گراف(1929)، شفيلد، 1997، 267 صفحه.
Eschatology in the Greek Psalter/ by Joachim Schapcr. Tbingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), c 1995. xii, 212p; Revision of the author’s thesis (Ph.D.–University of Cambridge, 1993).
29.غايت شناسي در انجيل(كتاب مزامير) يونان، شيپر جواشيم، توبينگن، 1995، 212صفحه، تجديد چاپ، تز دكتراي مؤلف از دانشگاه كمبريج(1993).
Eschaology,messianism,and the Dead Sea scrolls/edited by Craig A.Evans and Peter W.Flint.W.B.Eerdmans,c1997.xii,176p
30.غايت شناسي، موعود گرايي و طومارهاي فهرست هاي بحرالميت، كريگ ا.ايوانز؛ پيتر فلينت، اردمانز، 1997، 176صفحه.
Eschatology:W.C.Chittick, Islamic spirituality : foundations. Ed.Seyyed hossein Nasr London: Routledge & Kegan Paul , 1987,p SCM Press, 1989,)World Spirituality: an Encyclopedic History of the Religious Quest, 19)pp.379-409,1989.
31.غايت شناسي، شيتيك ويليام؛ اصول معنويت اسلامي، سيد حسين نصر، لندن، روتلج و كيگان پل، 1978؛ تاريخ دائرة المعارف مسائل مذهبي، 19، ص 378- 409، 1989.
Expecation of the millennium: shi’ ism in history. Edited, annotated, and with an introduction by
. Seyyed Hossein Nasr, Hamid Dabashi Seyyed Vali Reza Nasr.
32.انتظار هزاره شيعه در تاريخ: همراه ويرايش و مقدمه ي سيد حسين نصر، حميد دباشي، سيد ولي رضا نصر.
Hamzah al-faqir in Three whom the world Awaits:the Expected Mahdi,the False Messiah,Messiah Jesus(Amman,1995)
33.حمزه فقير در ميان سه شخصيتي كه جهان در انتظار آنها هستند: مهدي منتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)(4)مسيح دروغين، حضرت عيسي (عليه السّلام)، عمان، 1995.
History of Mahdism in the Sunni Arab World Today, Timothy Furnish,”International Institute for the Srudy of Islam in the Modrn World Newsletter, (Aplil 1999).
34.تاريخ مهدويت در جهان عرب سنّي مذهب امروز؛ فورنيش تيموثي، خبرنامه ي مؤسسه ي بين المللي مطالعات اسلام در جهان امروز، آوريل 1999.
Hope against hope: Christian eschatology in contemporary context . Richard Bauckham and Trevor Hart. Other Author (s): Hart, Trevor A.London : Darton Longman & Todd, 1999. xiv, 233 p.
35.اميد در مقابل اميد: غايت شناسي مسيحيت در آثار جديد، بوخام ريچارد؛ هارت تريور، لندن، دارتون لانگمن وتاد، 1999، 14 صفحه، مقدمه و 233 صفحه.
Hope fore the millennum.David pawson,Hoddor & Stoughton Religious Division,London UK,80p
36.به اميد هزاره، پاسون ديويد؛ استافتون هودر، لندن، 80 صفحه.
Hope in Barth’s eschatology;interrogations and transformations beyond tragedy/John C.McDowell.Aldershot:Ashgate,2000.248p.
37.اميد در غايت شناسي«بارث»: پرسش ها و دگرگوني ها وراي تراژدي، مك دوئل جان، اشكيت، 2000، 284صفحه.
Iḿam Mahdi, sha_k_ħs iyat va hāqiqat / As’ as Qjasim Sanbhali. Published/Created: Múrādābad: Ŝhah Vaĺiullah Fa’undeshan, 2000. Description: 431 p.
38.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) شخصيت و حقيقت، سنبهالي اسعد قاسم، مرادآباد، بنياد شاه ولايت، 2000، 431صفحه.
Imam absconditus and the beginnings of a theology of occultation:Imami shi’ism circa 280-90 A.H./900 A.D
39.پنهان شدن امام از ديده ها و آغاز انديشه ي غيبت: شيعه ي اماميه، سيركا 280-90هجري/ 900 ميلادي.
Imam Akhiruzzaman Miran Sayyid Muhammad Janpury mahdi Mauood(A.S)Ki hayati pak/Sayyid muhammad ydullahi
40.امام آخرالزمان، ميران سيدمحمد جانپوري، زندگي مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، سيد محمد يداللهي.
Imam and community in the pre-Ghayba period’E.Kohlberg
41.امام و جامعه در دوران پيش از غيبت، كهلبرگ.
Imam Mahdi dan resikonya / [Arkanuddin Masruri]. Published/Created: [surakarta]: Lembaga Theologia Surakarta, [1982] Description: 56 p.
42.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و resikonya، منصوري اركان الدين، سوراكارتا، سوراكارتا تئولوجيا ليمباگا، 1982، 56صفحه.
Islam and the end of history, Ali A. Mazrui, F. Fukuyama, American Journal of Islamic Social Sciences, 10 iv, 1993, pp. 512-535. (Fukuyama’s thesis on the’ end of history’.)
43.اسلام و پايان تاريخ، علي مزروعي؛ فوكوياما اف، نشريه ي آمريكايي علوم اجتماعي اسلامي، 10/4، 1993، ص 512-535، نظريه ي فوكوياما در مورد پايان تاريخ.
Islam and the end of history,Ali A.Mazrui,F.Fukuyama,Kajian Malaysia,11 ii,1993,pp.1-27(Fukuyama’s thesis on the end of history)
44.اسلام و پايان تاريخ، علي مزروعي؛ فوكوياما اف، كاجيان مالزي، 11/2، 1993، ص 1-27، نظريه فوكوياما در مورد پايان تاريخ.
Islam and the ligitimation of power: the Mahdi-revolt in the Sudan, R. Peters, al-Mahdi Muhammad Ahmad, XXI. Deutscher Orientalistentag … 1980 in Belin.
45.اسلام و مشروعيت قدرت: شورش مهدي در سودان، پيترز، آر…؛ المهدي محمد احمد، شرق شناسي آلمان برلين، 1980.
Islamic messianism:the idea of Mahdi in twelver Sh’iism/Abdulaziz Abdulhussein Sacedinal 1942.Albany:State University of New York Press,c1981.x,230p
46.منجي گرايي اسلامي:‌ مهدويت در شيعه اماميه، ساشادينا عبدالعزيز عبدالحسين(1942)آلباني، ساني، 1981، 230صفحه.
It must be the end of time: apocalyptic Ahadith as a record of the Islamic community’s reactions to the turbulent first centuries, Campbell, Sandra, Muhammad, the Prophet Medieval Encounters, 9 iii, 1998 pp.178-187.
47.بايد آخرالزمان باشد: احاديث مكاشفه اي به عنوان سندي از عكس العمل جامعه ي اسلامي به قرن متلاطم اوليه، ساندرا كمبل، مباحث نبوت دوران مياني، 4، 1998، ص 178-187.
Jcsuss Christ (’Isa) in the mirror of Shi’i narrations/ selectid, edited & translated by Mahdi Muntazir Qa’im & Muhammad Lcgenhausen, Mahdi Muntazir Qa’im Al-Tawhid, 13 iv, 1996, pp. 45-56.
48.حضرت عيسي (عليه السّلام) در آينه ي روايات شيعه، گزيده، ويرايش و ترجمه ي مهدي منتظرقائم؛ و محمد لگنهاوسن، التوحيد، 13، 1996، ص 45-56.
Jesus the Saviour:Studies in New Testament theology/Lan Howard,Marshall 1934-London:SPCK,1990,329p
49.حضرت عيسي (عليه السّلام) منجي: مطالعاتي در الهيات كتاب عهد جديد، لن هوارد مارشال(1934)لندن، 1990، 329صفحه.
Jewish and Muslim messianism in Yemen,B.E.Klorman,International Journal of Middle East Studies,22,1990 pp.201-228
50.منجي گرايي يهود و مسلمانان در يمن، كلارمن بي، نشريه ي بين المللي مطالعات خاورميانه، 22، 1990، ص 201-228.
Jewish Communities in the Ottoman Empire, J. Barnai, Ottoman and Turkish Jewry: community and leadership. Ed. A.Rodrigue, Bloomington: Indiana University Turkish Studies, 1992, (Indiana University, Turkish Studies Series, 12) pp. 167-182.
51.جوامع يهود در امپراتوري عثماني، بارنايي جي، يهوديان تركيه و عثماني: جامعه و رهبري رادريگ21، بلومينگتن: مطالعات تركي دانشگاه اينديانا، 1992،‌سري: 13، ص 168-182.
Jewish and Missianism in the modern era: metaphor and meaning/ edited by Jonathan Frankel. Other Author (s): Frankel, Jonathan. Makhon le-Yahadut zemancnu. New York: by Oxford University Press, 1991. xv, 439 p.
52.يهود و منجي گرايي در عصر جديد: استعاره و معني، فرانكل جناتان، نيويورك، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 1991، 439صفحه.
Les Anglais et le Mahdi.Les responsabilitiés angaises dans l’abandon de,Gordan.J.Doillon Revue de’Histoire des Colonies Francaises,22(1934)pp.73-126
53.انگليس و مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) جردن جي. نشريه ي دويلن تاريخ مستعمرات فرانسه، 22، 1934، ص 73-126.
L’Imam al-Mahdi et la formation du noyau vertueux,Muhammad Bâpir al-Hakim,Aux Soruces de la Sagesse,3/9,1996 pp.39-43
54.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و پيدايش اصل تقوي، محمدباقر حكيم (رحمه الله)، اعلام و مصادر، 3/9، 1996، ص 39-43.
Living at the end of the ages: apocalyptic expectation in the radical reformation / Walter Klaassen. 1926 – Lanham, Md; London: University Press of America Waterloo, Ontario: Institute for anabaptist and Mennonite Studies, Conrad Grebel College,c 1992. xi, 150 p.
55.زندگي در پايان زمان ها: انتظار مكاشفه اي در اصلاح گرايي تندرو، كلاسن والتر(1926)لندن، انتشارات دانشگاه واترلو آمريكا، اونتاريو مؤسس مطالعات آناباپتسيت و منونيت، دانشكده ي كونارد گريبل، 1991، ص 150.
Mahdi adn millennium: messianic dimensions it the development of Ottoman imperial ideology/ Cornell H. Fleischer, The great Ottoman-Turkish civilisation. Vol. 3. Philosophy, science and institutions. Editor-in-chief Kemal icek Ankara: Yeni Turkiye, 2000 pp.42-54.
56.حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و هزاره: جنبه هاي منجي گرايي در تطور انديشه ي امپراتوري عثماني، فليشر كُرنل، تمدن بزرگ تركيه ي عثماني، ج3، فلسفه، علم و زيرساخت ها، مسئول. ايشيك كمال آنكارايني تركيه، 2000، ص 42-54.
Mahdiism and the Egyptian Sudan: being an account of the rise and profress of Mahdiism, and of subsequent events in the Sudan to the present time / Wingate, F.R. (Francis Reginald), 1861-1953. London: Macmillan, 1891. 617p.23cm. Mahdism.
57.مهدويت و سودان: بيان پيدايش و پيشرفت مهدويت و رخدادهاي متعاقب در سودان تا اكنون؛ ف.ر.وينگيت؛ رگينالد فرانسيس (1861-1953)لندن مك ميلان، 1891، 617صفحه.
Mahdism in West Africa:the Ijebu Mahdiyya movement/Peter B.Clarke.Clarke,Peter B.(Peter Bernard),1940-London:Luzav Oriental,1995,224p
58.مهدويت در آفريقاي غربي، جنبش مهديه ايجبو؛ كلارك پيتر برنارد(1940)لندن: لوزاك اورنيتال، 1995، 224صفحه.
Mahdism,Messianism and Marxism in the African T.Hodgkin,Sudan in Africa
59.مهدويت، منجي گرايي و ماركسيسم در سرزمين هاي آفريقايي؛ هادكين ت.، سودان در آفريقا.
Mahdisme: crise et changement dans I’histoire du Maroc : actes de la table ronde organi.se Marrakech par la Facult des letters et des sciences humaines dc Rabat du 11 au 14 fll vrier 1993 / coordonn par Abdelmajid Kaddouri. lered. Rabat: La Facult, 1994 (Casablanca: Impr. Najah El Jadida) 125p.
60.مهدويت: بحران و دگرگوني ها در تاريخ مراكش…، عبدالمجيد كدوري، دانشكده ي ادبيات و علوم انساني رباط 1993، كازابلانكا، نجاح الجديدة، 125صفحه.
Mahdisme et millenarisme en Islam. {Themes sous la rcsponsulilite de Mercedes Garcia-Arenal] Garcia-arenal. Mercedes Aix-en- Provence. Edisud. 2000, 480 p..
61.مهدويت و هزاره گرايي در اسلام؛ ارنال گارسيا، 2000، 480صفحه.
Mahdist faith and sudanic tradition: the history of the Mas-al-if sulanate,1870-1930/Lidwien Kapteijns.London;Boston:KPI,1985.xviii,366p
62.اعتقاد مهدي گرا و آثار مربوط به سودان؛ تاريخ مسئله سلطنت، 1870-1930، كاپتينز ليدوين، لندن، KPI، 1985، 366صفحه.
Messianism and Islam.Riffat Hassan,Journal of Ecumenical Studies,22,1985,pp.261-291
63.منجي گرايي و اسلام، رفاعت حسن، نشريه مطالعات ايكومنيكال(طرفدار اتحاد مسيحيت)
Messianism and leadership: the Sabbatean movement and the leadership of the Jewish communities in the Ottoman Empire, J. Barnai, community and leadership. Ed. A. Rodrigue, 1992, (Indiana University, Turkish Studies series, 12) pp. 167-182.
64.منجي گرايي و رهبري: جنبش سباتين و رهبري جوامع يهودي در امپراتوري عثماني، بارنابي جي.، نشريه ي مطالعات تركي دانشگاه اينديانا، 1992، ش12، 167-182.
Millennial messiah or religious testorer:reflections on the early Islamic understanding of the term Mahdi,S.Campbell Jusur,11,1995,pp1-11
65.موعود هزاره اي يا احياگر ديني: تأملاتي در مورد فهم واژه ي مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در صدر اسلام، س.كمبل جزور، 11، 1995، ص1-11.
Modern modifications in the Shi’i doctrine of the Mahdi (intizar al-Mahdi): the case of Khumaini.S. Schmidtke Ayat Allah
Ruh Allah Khumayni, Orient (Opladen), 28, 1987, pp. 389-406; 463.
66.اصلاحات نوين در نظريه ي شيعه در مورد انتظار حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف): موردِ [امام] خميني رحمه الله، شيميتك س.، اورينت اوپلادن، 28، 1987، ص 389-406 و 463.
The Aggression and the Awaited Madi(1980),Muhammad Ibrahim al-Jamal
67.ظلم و مهدي منتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، محمد ابراهيم الجمال، 1980.
Mystical Secrets of the Last Days. Shaykh Muhammad Al-Haqqani, 136 p. al-Nasir al-Din al-Tusi, Alserat: selected articles 1975-83, London: Muhammadi Trust, 1983, pp. 118-125. Also published in: Alserat, 6 ii (1980), pp. 20-27.
68.اسرار غيبي آخرالزمان، شيخ محمد حقاني، 136صفحه.
Qayamat-e-sughra = The auguries of advent: atomic war in the middle East, end of imperialism in Iran … reappearance of Prophet Jesus and desrtuction of anti Christs and advent of Imam Madi / compiled by M. A Qamar Zaidi; [translated by Raza Hussain Rahmatullah Moledina]. Karachi: Maktab-e-Meraj-e-Adab, 1979. Description: xxiv, 90p.
69.قيامت صغري و پيش گويي وقايع: جنگ هسته اي در خاورميانه، پايان امپرياليزم در ايران، ظهور حضرت عيسي (عليه السّلام) و شكست مسيح دروغين= دجال و ظهور حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، قمر زيدي محمدعباس ترجمه ي رضا حسين، مولدينا رحمت الله، كراچي، مكتب معراج ادب، 1979، ص90.
Ratib al-Imam al-Mahdi.[al-Khartum?:s,n,1974?][138]p:ill.(col);21 cm.Reproduction of manuscript dated 1307[i.c.1889 of 90] 70.راتب الامام المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، خارطوم، س.ن.، 1974، ص 138 و 1889.
Risalat al-jawab al- muqanna al -muharrar fi al- radd’ŕalá man taghá wa-habbare bi- da’wá’ annahu’ Isá aw al- mahdi al- mantazar/ ta’lif
Muhammas Hābib Allah ibn Mayabi al-Jakani al-Shinqit 1 1878-1944-Jiddeh; Tubi’ ’aid nafaqah hammad Salah Jumjum, 1340 [i.e. 1922], 34 p.
71.رسالة الجواب المقّني المحرِّر في الرد علي من طغي و جبّر بدعوي أَته عيسي (عليه السّلام) و المهدي المنتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) محمد پسر حبيب الله پسر ميابي الجاكاني الشينقيتي(1878-1944)جده، طُبعَ علي نفقه حماد صلاح جُمجُم، 1340(1992)34صفحه.
Still waiting for the Imam?The unresolved question of intizar in Twelver Shi’ism C.P.Turner,persica,15/1996 pp.29-47
72.هنوز در انتظار امام؟ مسئله حل نشده، انتظار در شيعه ي اماميه، ترنر سي.پ، پريشكا، 15، 1996، ص 29-47.
Tahrik-i_k_humaini aur Imam Mahdi / Mujahidulhasaini. Edition information: Isha’ at 1. Published/Created: Faisalabad: Ῑdaarah-yi Sautulislam; Ĺahaur: milne ke pate, Nu’mani Kutub_k_hanah, 1985. 208 p. : ill. ; 22 cm. +
73.نهضت امام خميني (رحمه الله) و حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مجاهد الحسين، فيصل آباد، اداره ي صوت الاسلام، لاهور؛ 1985، 208صفحه.
Tartib va peshkash, Alsusiyeshanaf Imam Mahdi. Published/ Created: Bamba’i: Aisusiyeshan af Imam Mahdi, 1989. Related Names: Aisusiyeshanaf Imam Mahdi (Bombay, India) 126p.
74.مقدمه اي بر حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، بمبئي، هند، 1989، 126 صفحه.
The Awaited Mahdi between Religious Doctrine and Political Meaning Muhammas farid Hijab(algeria,1984)
75.مهدي منتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، بين عقيده ي ديني و مفهوم سياسي، فريد حجاب محمد، الجزاير، 1984.
The Awaited Mahdi between Trusth and Superstition.Abd al-Qadir Ahmad ata(Cairo,1980)
76.مهدي منتظر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، بين حقيقت و خرافه، احمد عطا عبدالقادر؛ قاهره، 1980.
The awaited saviour.Baqir al-sadr,Mustajab A(Translator)Ansari,Karachi:Islamic Seminary,1979,(Islamic Seminary Publs,14),109 pp
77.منجي منتظر، محمدباقر صدر (رحمه الله)، مستجاب، ا.انصاري، كراچي انتشارات سمينار اسلامي، 1979، 140، 109صفحه.
The coinage of the Mahdi and the Khalifa,H.S.Job,Sudan Notes and Records,3(1920)pp.163-196
78.مسكوكات مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و خليفه، جاج اچ. اس.، اسناد و مدارك سودان، 3، 1920.
The consolation of theology:absence of the Imam and transition from chiliasm to law in shi’ism.said Amir Arjomand Journal of Religion 76 in 1996 pp.548-571
79.تسلّي بخش الهيات، غيبت امام (عليه السّلام) و گذار از هزاره گرايي(5) به قانون در شيعه، سيد امير ارجمند، نشريه ي دين، 76، 1996، ص 548-571.
The crisis of the Imamatc and the institution of occultation in Twelver Shi’ism: a socio-historical perspective, Said Amir Arjomand, International Journal of Middle East Studies 28 iv, 1996 pp. 491-515.
80.مباحث امامت و قانون غيبت در شيعه ي اماميه: چشم اندازي تاريخي اجتماعي، سيد امير ارجمند، نشريه ي بين المللي مطالعات خاورميانه، 28، 1996، ص 491-515.
The Culting Sword-The True Explication of the Book ’The Life-span of the Islamic Community and the Nearness of the Appearance of the Mahdi(Cairo,1998)
81.شمشير برنده: شرح صحيح كتاب حيات جامعه اسلامي و نزديك بودن ظهور حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، قاهره، 1998.
The Davidic dynasty tradition in early Judaism : its history and significance for Messianism / by Kenneth E. Pomykala. Atlanta, Ga.: Scholars Press, c 1995.xv,308p.
82.پيشينه ي سلسله ي داووديه در يهوديت اوليه: تاريخ و اهميت اين سلسله در ارتباط با منجي گرايي، پومي كالاكنث، آتلانتا، اسكولارزپرس، 1995، 308صفحه.
The end of the ege has come:the theology of Paul/C.Marvin Pate,1952-Grand Rapids.,Mich:Zondervan Pub.House,c.1995.256p
83.آخرالزمان فرارسيده است: الهيات پل، ماروين پيت سي(1952)زوندروان، 1995، 256صفحه.
The end of the world and the ends of God : science and theology on eschatology / editid by John Polkinghorne and Michael Welker. Other Author(s): Polkinghorne, J. C. (John Charlton) 1930 – Welker, Michael 1947 – Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, 2000. ix, 309 p.
84.پايان جهان و پايان خدا: علم و الهيات در مورد غايت شناسي، پوكلين گرن، جان كارلتون(1930)ولكر ميشل(1947)هاريزبورگ، انتشارات بين الملل ترينيتي، 2000، 309صفحه.
The end of time:faith and fear in the shadow of the millennium/Daaamian Hompson 1962-London Minerve,1997.369p
85.آخرالزمان: ايمان و ترس در سايه ي هزاره، هامپسون داميان(1962)لندن، مينروا، 1997، 369صفحه.
The Imam madi; or, the Moslem millennium, fron the Koran and authentic traditions ? PATTERSON. Henry Sheridan, pp. 63. Hamilton, Adams & Co.: London, 1884. 80.
86.الامام المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) يا هزاره گرايي اسلامي از ديدگاه قرآن و حديث، هنري شرايدن پترسون، هاميلتون و آدامز و كمپاني، لندن، 1884، 80صفحه.
The last Imam/Ibrahim Tahir:London:KPI,1984,244p;23 cm
87.آخرين امام (عليه السّلام)، طاهر ابراهيم، لندن، KPI، 1984، 244، تز دكتري از دانشگاه SOAS، لندن، 1969.
The life of the Sudanese Mahdi : a historical study of Kitab sa’adat al-mustahdi bi-sirat al-Imam al-mahdi (The book of the bliss of him who seeks guidance by the life of the Imam the Mahdi) by Isma’il b. ’Abd al-Qadir / Haim Shaked. c 1978. xv, 284 p.
88.زندگي مهدي سوداني: بررسي تاريخي كتاب سعادت المستهدي بصراط الامام المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) اسماعيل عبدالقادر، حييم شيكد، 1978، 284صفحه.
The Life-span of the Islamic Community and the Nearness of the Appearance of the Mahdi,Amin Muhammad jamal al-Din(Cairo,1996)
89.حيات جامعه ي اسلامي و نزديك بودن ظهور حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، جمال الدين، امين محمد، قاهره، 1996.
The Mahdiya: a history of the Anglo-Egyptain Sudan,1881-1899/Theoblad,Alan Buchan London:Longmans,Green,1951.ix, 273p
90.المهديّه: تاريخ سودان(6)، آلان بوشان تئوبالد، لندن، لانگمنز، گرين، 1951، 273صفحه.
The Mahdi of Allah : the Story of the dervish Mohammed Ahmed / by Richard A. Bermann; with an introduction by Winston S. Churchill. London: Putnam, 1931.
91.مهدي خدا (عجل الله تعالي فرجه الشريف): داستان درويش محمد احمد، برمان ريچارد، مقدمه، چرچيل س.وينستون، لندن، پوتنام، 1931.
The Mahdist state in the Sudan, 881-1898 : a study of its origins, development, and overthrow / by P. M. Holt. (Peter Malcolm) Oxford: Clarendon Press, 1958. 264 p.
92.حكومت مهديّون در سودان 1881-1898: بررسي ريشه هاي تطوّر و فروپاشي آن، هالت پيتر مالكولم، آكسفورد، كلارندوم پرس، 1958، 264صفحه.
The man who belived in the Mahdi, Muhammad Ibrahim Abu Salim,K. S. Vikor,2,1991, pp. 29-52. (A document in defence of the Sudanese Mahdi, written by one of his followers, Yusuf Ahmad Muhammad Awad al-Sid. lncl. Arabic text & English translation.)
93.مردي كه معتقد به مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) بود، ابوسالم محمد ابراهيم؛ ويكورك. س.، 2، 1991، ص 29-52.
The meaning of the millennium: Revelation 20 and millennial expectation/Michael Gilbertson.Cambridge:Grove Books,1997.224p
94.معناي هزاره گرايي: مكاشفه بيست و انتظار هزاره ايي، گيلبرتسون ميشل، كمبريج، گراوبوكس، 1997، 24صفحه، شابك: 1851743545، معناي هزاره گرايي؛ جي.رابرت، بينرينگ، 1977، 224صفحه.
The Muslim doctrine of salvation,Miller,R-E.,Bulletion of Christian Instiues of Islamic Studies,3,1980 pp.142-196
95.نظريه ي اسلام درباره ي نجات، ميلر ر.يي.، بولتن مؤسسه ي مسيحي مطالعات اسلامي، 3، 1980، ص 142-196.
The occultation of the twelfth Imam:historical background/Jammis M.Hussain London:Muhammadi Trust,1982 221p
96.غيبت امام دوازدهم (عجل الله تعالي فرجه الشريف): زمينه هاي تاريخي، م.حسين جاسم، لندن، محمدي تراست، 1982، 221صفحه.
The promised day in come/Shoghi Effendi; preface by F.Kazemzadeh.2nd ed.Wilmette,III.:Bah?i Pub.Trust[1961[136p; 24cm
97.روز موعود آمده است، آفندي شوقي، مقدمه، كاظم زاده، ف.ويلمت، انتشارات بهايي، 1961، 136صفحه.
The promised end : eschatology in theology and literature / Paul S. Fiddes. 1947 – Variant Title: Eschatology in theology and literature, Malden, MA: Blackwell, 2000. xii, 299p.
98.آخرالزمان موعود: غايت شناسي در الهيات و ادبيات، فيدس پل(1947)بلاك ول، 2000، 299صفحه.
The promised Messiah: a brief study of the personality and character of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,founder of the Ahmadiyya Movement in Islam, Mirza Mubarak Ahmad 1914. kent Publication , c. 1968. 53 p.
99.منجي موعود: بررسي كوتاه از شخصيت و ويژگي حضرت ميرزا غلام احمد(7)، بنيان گذار جنبش احمديه در اسلام، ميرزامبارك احمد(1914)انتشارات كنت، 1968، 53صفحه.
The relogious background of the Mahdi and his movement,L.Kapteijns,African perspectives 1976/2 pp.61-80
100.پيشينه ي مذهبي مهدي و جنبش او، كاپتينزل، چشم انداز آفريقا، 1976، ص 61-80.
The role of tradition(s)in the occultation of the Twelfth Imam,Jasim M.Hussain Alserat,6 ii(1980),pp.11-19; 6iii-iv,1980 pp.42-52
101.نقش روايات در دوران غيبت امام دوازدهم (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، م.حسين جاسم، الصراط، 6/2، 1980، ص 11-19، 4 و 6/3، ص 42-52.
the Savior between Islam and Christianity:A Study in the Cooperation between the Mahdi and the Messiah.Basim al-Hashimi,(Beirut,1996)
102.منجي بين اسلام و مسيحيت: ‌مطالعه اي درباره همكاري بين مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و مسيح (عليه السّلام)، الهاشمي بسيم، بيروت، 1996.
The Saviour God: comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James by colleagues and friends to commemorate his seventy-fifth birthday / edited by S.G.F. Brandon. Other Author(s): Brandon, S. G. F. (samuel George Frederick), 1907-1971, Manchester: Manchester University press, 1963. xxii, 242 p : port.; 23 cm Notes: english, French of Italain.
103.خداي منجي: مطالعات تطبيقي درباره ي نجات، اهداء دانشكده ها و دوستان به ادوين اوليور جيمز، به مناسبت بزرگداشت هفتاد و پنجمين سالگرد ولادت او، براندون، ساموئل جورج فردريك(1907-1971)، منچستر، انتشارات دانشگاه منچستر، 1963، 242صفحه، انگليسي، فرانسه، ايتاليايي.
The Saviour of the world: the message of Luke’s Gospel / Michael Wilcock. Leicester, Eng.: Inter – Versity Press, 1979. 215 p.; 20 cm. Series: The Bible speaks today.
104.منجي عالم:‌پيام انجيل لوقا، ويلكاك مايكل(ميشل)انتشارات اينتروريستي، 1979، 215 صفحه.
The shadow of God and the hidden imam: religion, political order, and societal change in Shi’ite Iran from the beginning to 1890/Said Amir Arjomand. Other Author(s): University of Chicago. Center for middle Eastern Studies Chicago, 111.: University of Chicago Press, 1987, c 1984. xii, 356 p.
105.سايه ي خدا و امام غايب (عجل الله تعالي فرجه الشريف): دين، سياست، نظام و تغييرات اجتماعي در ايران شيعي، از آغاز تا 1890، سيد امير ارجمند، دانشگاه شيكاگو و مركز مطالعات خاورميانه اي شيكاگو، انتشارات دانشگاه شيكاگو، 1987 و 1984، 356 صفحه.
The Shiah docrine of the Imamate, D. M. Dnoaldson, Islamic law and legal theory. Ed. I. Edge, Aldeshot: Dartmouth, 1996, (The International Libraty of Essays in Law & Legal, 21 (1931) pp. 14-23.
106.نظر امامت شيعه، دونالدسون، د.م، دورتموث، 1996، سلسله كتاب خانه بين المللي مقاله هايي درباره ي قانون و شرع، 21، 1931، ص 14-23.
The significance of the term imam in early Islamic jurisprudence N. Calder Zeitschriftfur Geschichte der Arabisch-lslamischen Wissenschaften / Majallat Tarikh al-Ulum al-Arabiya wa l-Islamiya, 1984 pp. 253-264.
107.مفهوم واژه ي امام (عليه السّلام) در فقه اسلامي اوليه، كالدرن. نشريه ي تاريخ العلوم العربيه و الاسلاميه، 1، 1984، ص 253-264.
The Signs of the Hour and the Attack of the West before[the end pf?1999.Fahd Salim,1996
108.نشانه هاي ساعت و حمله ي غرب قبل«از پايان»1999، سالم فهد، 1996.
The theology of the Imamate in the work of Nasir al-Din al-Tusi, I. K. A. Howard Nasir al-Din al-Nasir al-Din al-Tusi, Alscrat: selected articles 1975 -83, London: Muhainmadi Trust, 1983, pp. 118-125. Also published in: Alserat, 6 ii (1980), pp. 20-27.
109.الهيات امامت در آثار نصيرالدين طوسي، هوارد آي.كي. آيي، الصراط مقاله هايي برگزيده 1975-83، لندن، محمدي تراست، 1983، ص 118-125؛ هم چنين در:الصراط، 6/2، 1980، ص 20-27.
The thirteenth century in Muslim eschatology:Mahdist expectations in the Sokoto Caliphat.M.A.Al-Hajj Res.Bull.CAD Ibadan 3 i (1967)pp.100-115. 1967
110.قرن سيزدهم در غايت شناسي اسلامي: انتظارات مهدي گرا در خلافت سوكوتو، الحاج م.ا.، بولتن CAD ايبادان، 3/1، 1967، ص 100-115.
The Twnty-Fifth Hour.the False Messiah,the Mahdi,Gog and Magog.Kamil Safan(Cairo,1995)
111.بيست و پنجمين ساعت: مسيح دروغين، المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، يأجوج و مأجوج، صفوان كامل، قاهره، 1995.
Toward the Millennium: messianic expectations from the Bible to Waco / editid by Peter Schafer and Mark Cohen. Other Author(s): Schafer, Peter, 1943- Cohen, Mark R., 1943- Leiden ; Boston : Brill, 1998. vi, 446 p.
112.به سوي هزاره: انتظارات منجي گرايانه از انجيل تاواكو، شوفر پيتر(1943)كوهن مارك(1943) ليدن، بوستون: بريل، 1998، 446صفحه.
Twelve-Imam shi’ite theological and philosophical thought
113.امام دوازدهم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) انديشه ي كلامي و فلسفي شيعه.
Ucheniya shiitov ob imamate v trude Al-Khasana al-Naubakhti(konetz IXv.).S.M.rozorov Pis’Mennye pamyatniki Vostoka,1970,pp.83-107
114.نظريه شيعه درباره ي امامت و حسن نوبختي، روزورف، س.م.، وستكا، 1970، ص 83-107.
What are we hope?reconsidering eschatology/Gerhard Sauter.Harrisburg,PA:Trinity Press International,c1999,xvi,231p
115.به چه چيزي اميد داريم؟ تجديدنظر درباره ي غايت شناسي، ساترگرهارد هاريسبورگ انتشارات بين المللي تري نيتي، 1999، 231صفحه.
Words of the word of God: Jesus Christ (’Isa) speaks through Shi’i narrations / Selected, edited & translated by Mahdi Muntazir Qa’im & Muhammad Legenhausen Mahdi Muntazir Qa’im Al-Tawhid 13 iii, 1996, pp. 21-40.
116.سخنان انجيل: حضرت عيسي (عليه السّلام) از طريق روايات شيعه سخن مي گويد، گزيده ي ويرايش و ترجمه ي مهدي منتظر قائم؛ محمد لگنهاوسن، التوحيد، 13/3، 1996، ص 32-40.
Yas’alunakan al-Mahdiyah/al-Sadiq al-Mahdi.1935-Bayrut:Dar al-Qadaya,1975.252; 20
117.يسئلونك، عن المهديه، صادق المهدي(1938)بيروت، دارالقضايا، 1975، 252صفحه.
Zwischen HoffnungundGericht: Untersuchungen zur Rezeption der Apokalyptik im fruhen Christentum und Judentum / Gerbern S. Oegema. 1958- Neukirchen- Vluyn : Neukirchener Verlag, 1999. xxxiii, 453.
118.بين اميد و ترس: بررسي و پذيرش مكاشفه در مسيحيت و يهوديت، اوگماس. گربرن، ولوين، نيوكريشن و رلاك، 1999، 453صفحه.
Zwichen Joseph-Legende und Mahdi-Erwartung: Erfolge undziele Sultan Saladins im Spiegel zeitgenssischer Dichtung und Weissagung,H.Mhring.Ed.Y.Lev
119.بين حكايت يوسف و انتظار مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف): اهداف و پي آمدهاي سلطان صلاح الدين… مهرينگ اچ؛ ليو واي.

پي نوشت ها :

1.«Apocalypse» هريك از كتاب هاي كهن يهود و مسيحيان از سه قرن پيش از ميلاد، تا دو قرن پس از ميلاد شكست نهايي بدي و پيروزي نيكي را نويد مي دادند، پيش گويي پيامبرانه و مكاشفه.
2.”millennium”(الهيات مسيحي) دوران هزار ساله اي كه حضرت عيسي (عليه السّلام) بر جهان حكومت خواهد كرد.
3.آرماگدون: جايي كه واپسين نبرد بين نيكي و بدي روي مي دهد و به روز محشر منتهي مي شود.
4.”messiah” در مذهب يهود، همان نجات دهنده قوم يهود است كه انتظارش را دارند. ناجي موعود« در مسيحيت»عيسي مسيح (عليه السّلام) بوده و messias هم مي گويند. “messiah” با m كوچك؛ به معناي ناجي(نجات دهنده)است.
5.”Chiliasm” كيليازم: اعتقاد به ظهور مجدد مسيح(عليه السّلام) و سروري هزار ساله ي او، هزاره گرايي.
6.ناحيه اي كه انگليس و مصر آن را اداره مي كردند(1899-1881).
7.«ميرزا غلام احمد قاديان»بنيانگذار فرقه ي «احمديه» يا «قادياني»يكي از فرقه هاي مذهبي در جامعه ي مسلمانان هندوستان و پاكستان است. در شهر قاديان پنجاب هندوستان در سال 1879م. درگذشت، پيروانش هنوز وجود دارند. وي يكي از مدعيان مهدويّت بود. «احمديه» مرجعي به نام انجمين«احمديه»دارند كه مركز آن در«لاهور»است.

فهرست منابع تحقيق:
-شبكه ي اينترنت
-ايندكس اسلاميكوس
-كتاب خانه ي كنگره ي آمريكا
-كتاب خانه ي بريتانيا
-كتاب خانه ي دانشگاه ادينبورگ
-كتاب خانه ي ويرگو
-كتاب خانه ي ويرجينيا
-كتاب خانه ي دانشگاه مينروا

منبع مقاله :
امامي کاشاني و ديگران؛ (1385)، گفتمان مهدويت( سخنراني و مقاله هاي گفتمان چهارم)، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم)، چاپ چهارم

99 نظر

 1. The manager buy geodon 80 mg Pierre-Yves Borgeaud’s film is something that you might find screening on the wall of a visitor centre. It is well-meant, but chronically dull – no, even worse: chronically nice. Gil is a nice screen presence, and we join him on nice excursions to Sydney, the Australian outback and Johannesburg, where he meets some nice people who play some nice music at nice ceremonies held in his honour. The abject niceness of it all leaves you desperate for a refreshing gust of even mild disgruntlement.

 2. Have you got a telephone directory? guilt wardrobe apo amitriptyline hcl tab 10mg billy “It is appalling that a young woman working in the heart of Mumbai was attacked in this manner,” Bob Dietz, Asia program coordinator for the New York-based Committee to Protect Journalists, said in a statement.

 3. I’d like a phonecard, please medicamento geodon 80 mg Added to two previously reported cases in Nassau are: a man over age 60 in the Town of Oyster Bay, a man over 70 in the Town of Hempstead, a woman over 50 in the Town of Hempstead, a man over 60 in the Town of Hempstead, all of whom had exhibited symptoms in August, been hospitalized and are now recovering, health officials said.

 4. Could I ask who’s calling? flagyl cost without insurance Robin Chadha, chief marketing officer of CitizenM, a Dutch boutique hotel group with a growing portfolio across Europe, said services like Airbnb have made city trips more affordable for longer stays and family groups.

 5. Could I have , please? flagyl generic cost Although this was victory, this wasn’t full equality. Gay people are still discriminated against – unable to marry – in most states and the Supreme Court did nothing to change that. So the ruling is the first step toward that goal of real marriage equality; which I believe we will see in our lifetime.

 6. How long are you planning to stay here? http://barcelonaconsensus.org/critical-thinking-paper/ write my research paper for me Forty-six people in four states in hospitals where Kwiatkowski worked have been diagnosed with the same strain of hepatitis C he carries: 32 patients in New Hampshire, seven in Maryland, six in Kansas, and one in Pennsylvania. One of the Kansas patients died, and authorities say hepatitis C, which can cause liver disease and chronic health problems, played a contributing role.

 7. I’ve just graduated http://barcelonaconsensus.org/paid-essay-writing/ assignment help for students My God is the same God, the Creator, that bestows upon every man, woman and child the Rights of Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. As is written in the Preamble of our great Declaration of INDEPENDENCE, I and you and everyone else are endowed with these unalienable Rights. As such, I and you and everyone else have a Right to protect ourselves from anyone wanting to strip us of our Rights.

 8. magic story very thanks purchase geodon qf I feel their pain. I remember my first trips to the playgroup, where adult women outnumber adult men by about 20 to one. As a dad, it felt like I was being silently critiqued by all the mums, who seemed so much more competent than me. Their watchful gaze turned me into a liability. I was all fingers and thumbs. I realised – and not without a twinge of surprise – that I was nervous.

 9. I’m training to be an engineer traditional wednesday Purchase Lithium Carbonate assemble Electoral success marks the start of a new chapter for hawkish Mr Abe, who will be able to press ahead with his radical attempts to revitalise the world’s third largest economy following two decades of economic stagnation.

 10. A financial advisor pounds telegraph Buy Lithium Carbonate dread enthusiastic The company is testing the 65-gram Thumbells internally right now with its own employees and with some people on Twitter who share photos or videos of them working out their thumbs. It sounds like it might be an elaborate marketing stunt or late April Fools’ joke, but Johnson insists that’s not the case.

 11. We’re at university together ?buy geodon tn “We need to work on a plan to assimilate and to make surethat in the future, Macau would be in the centre of things butalso integrated with the development and the future of the wholePearl River delta,” Ho, the daughter of Macau gambling godfatherStanely Ho, told Reuters.

 12. I read a lot http://www.aubergedjamilla.com/index.php/services ziprasidone 40 mg price The transformation has occurred right under the nose of his drug-cop brother-in-law Hank (Dean Norris), who has been obsessively pursuing the mysterious death-dealing figure who produces almost 100-per-cent pure crystal-blue methamphetamine.

 13. In a meeting http://www.aubergedjamilla.com/index.php/services 40 mg geodon While Netflix is often seen as a direct substitute for cable TV, the company could be eyeing opportunities in the pay-TV business. In the U.K., Netflix partnered with Virgin Media to offer Netflix as an option in the cable company’s set-top box.

 14. I’m doing a masters in law order geodon New meaning and fresh insight are brought to the ancient text in an array of forms including essays, stories, poems, scripts, plays, a graphic novel and an architectural rendering. Contributors include Aimee Bender, Rich Cohen, A.J. Jacobs, Josh Radnor, Rick Meyerowitz and Daily News feature writer Justin Rocket Silverman. Remember, the first night of Chanukah comes early this year — Nov. 27.

 15. Do you know the number for ? order geodon It then disappeared from the tracking system and reappearedin Manzanillo, Panama, on July 11, according to shipping dataobtained by research group IHS Maritime. IHS said there wereindications it had changed cargo in the interim.

 16. Could you ask him to call me? college papers online A decade ago, according to a study by insurers Aviva, GPs believed 15 per cent of their patients self-diagnosed before a consultation. Now 44 per cent of patients admit doing this. And that’s probably an underestimate.

 17. I’ve got a part-time job type a report online Instead, Republican disapproval ratings have plummeted in public opinion polls in the past two weeks, vindicating warnings from Boehner, McConnell and other party elders that the original strategy of threatening to shut down the government in hopes of wiping out the overhaul was badly flawed.

 18. Excellent work, Nice Design lipitor 10mg dosage Obama said it’s sometimes difficult to highlight important issues “while people are sort of sorting through our shoes and our hair, whether we cut it or not.” At that point, Larua Bush interjected: “Whether we have bangs” – causing the audience to erupt in laughter.

 19. A law firm cage stories write my paper for me free enjoyment bearable The flurry of action in the Senate came as House SpeakerJohn Boehner informed his fellow Republicans in a privatemeeting that the White House had rejected its proposals and there likely would be no more ideas delivered to Obama now thatattention was shifting to Senate negotiations.

 20. I’d like to apply for this job assigment help Clayton said his son-in-law Melet Antonakos sold computer software to hospitals and doctors’ offices, while Kimberly shuffled the three children to their many activities. The children were 16-year-old Olivia, 14-year-old Mills and 11-year-old Anastacia.

 21. Gloomy tales i need help writing a speech In the meantime, federal agencies are working to share moreinformation with each other more rapidly and automatically wherefeasible, and officials are expanding a program to use secretdata about emerging threats to protect private companies thatare critical to the country’s economic health.

 22. I’m sorry, she’s http://www.epra.ee/index.php?option=personal-essay-for-pharmacy-school-application dissertations online “Today, we have the opportunity to throw a life jacket to our American shrimp industry, which may otherwise drown. To impose countervailing duties on these seven countries’ shrimp imports is to level the playing field, to support free and fair market conditions and to provide the U.S. shrimp industry with a chance to once again flourish,” Landrieu wrote in her testimony. “If we don’t stop unfair import competition, we will end up driving hard-working entrepreneurs out of this business and depriving one of America’s cherished cultures of an industry that has flourished for generations.”

 23. Could I have an application form? how to use ventolin nebules 2.5mg According to the O Globo stories, access to Braziliancommunications was obtained through American companies that werepartners with Brazilian telecommunications companies. Thereports did not identify any of the companies.

 24. What’s your number? outlines for sex offender research papers True, this tax policy change would likely spur some employers to no longer provide health insurance. Would this mean that workers would effectively take a pay cut? No. Both wages and insurance are a cost to the employer, and employers are indifferent about providing one or the other. In a competitive labor market, we need not depend on the benevolence of the employer to increase wages. If employees chose to purchase the same health insurance package their employer had purchased for them in the past, they are no worse off than before.

 25. Whereabouts in are you from? warmly wriite my foremost And then they did a bad thing. They agreed to participate in a politicized organization, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which was supposed to collate all the global warming research data and suggest to world governments what they should do about it.

 26. Have you seen any good films recently? buy minipress He said the storm is expected to generate a band of snow west of the Appalachians on Tuesday and freezing rain from North Carolina and Tennessee into central and eastern Pennsylvania. From Tuesday night into Wednesday, the snow will spread from the Great Smoky Mountains to the eastern Great Lakes.

 27. Could I ask who’s calling? us based essay writing company Its decision to throw in its political lot with the Syrian rebels has cost it support from its traditional backers in both Damascus and Tehran. Now it seems to be even more distanced from Cairo as well.

 28. Which year are you in? pay someone to write essay uk A wife of Al Qaeda bodyguard and courier Ibrahim al-Kuwaiti, named Maryam told investigators that she did not know the identity of the tall man she and her husband lived with in 2002 and 2003 in the country’s Swat Valley.

 29. Through friends buy crixivan A physician credited as the father of osteopathic medicine and a noted science fiction writer have won induction into the state Capitol’s Hall of Famous Missourians. Joining them as the newest inductees are a suffragist and the catalyst of a citizens’ initiative that limited state revenues and local taxes.

 30. Could you tell me my balance, please? xenical price philippines mercury drug Rosen, whose past clients include actor Al Pacino and music legend Phil Spector, crossed the line with his representation of members of James “Jimmy Henchman” Rosemond’s cocaine trafficking operation from 2009 to 2010.

 31. I’m sorry, I’m not interested http://www.fitco-consulting.com/blog/money-and-happiness-essay/ buy book reports online Klerkx and the Genk team are now working to build a low-cost IVF laboratory that could be a used as a template for use in poorer countries. The cost of setting up a high-quality IVF lab is between 1.5 million and 3 million euros, but she expects the low-cost version to cost less than 300,000 euros.

 32. Get a job best online pharmacy propecia An official of Taiwan Power Co. (Taipower), which operates the island’s nuclear power plants, said the water did not come from the storage pools, but may have come from condensation or water used for cleaning up the floor.
  wellbutrin sr rxlist The image reflects both his achievement and his challenge: few people would have predicted success when he began his quest to get the parties into talks nearly six months ago; yet even as he heralded the planned negotiations, neither was at his side.

 33. What’s your number? cialis higher dosage If Japan is anything to go by, it could be a fast track success here in Hong Kong, Ashley Madison's second market in North Asia. Over a million people signed up within two months of their launch there. And even before the launch of their new Hong Kong site, Biderman says the U.S. website got over 320,000 hits from Hong Kong in the past year, even though it wouldn't match people up for affairs locally.
  viagra vente en ligne depuis Chinese steel mills maintained strong run rates as theirorderbooks improved, boosting appetite for iron ore and drivingup spot prices of the raw material .IO62-CNI=SI by 12 percentto above $130 a tonne last month.

 34. Could I order a new chequebook, please? buying viagra costa rica Pavel Cyrani, also a CEZ board member, told the ReutersEastern Europe Investment summit on Wednesday that a cautiousapproach was necessary to allow central Europe’s biggest utilityto remain healthy in current tough market conditions.
  ed drugs other than viagra Setting out its objections to M&G’s board nominees onSaturday, Gulf Keystone indicated that should Jeremy Asher, oneof the four directors M&G has put forward, be appointed it coulddamage the company’s operational team.

 35. I’m a housewife 8 cialis alligator trophy “We’ve been very, very clear that we will not allow inflation to rise above 2 percent. We could raise interest rates in 15 minutes if we have to. So, there really is no problem with raising rates, tightening monetary policy, slowing the economy, reducing inflation, at the appropriate time.”
  viagra exporters-india Kelly’s new show “The Kelly File,” is being given the plum 9 p.m. Eastern time slot. The current occupant of that hour, Sean Hannity, will move to 10 p.m. and Greta Van Susteren will go to 7 p.m. to replace Shep Smith’s evening newscast.

 36. What’s the exchange rate for euros? viagra feminino qual o nome A distributor working with foreign drugmakers in China said that while GSK products had suffered an outsize hit, anecdotal evidence suggested overall growth rates for overseas drug firms had slowed to around 8-10 percent from some 20 percent in 2012.
  3 free levitra coupon Top leaders in Beijing have made clear they will accept a slowdown in growth as they restructure the Chinese economy, but have indicated that annual growth should not be allowed to slip below 7 percent.

 37. I’m interested in this position slimfast coupon Bundesbank President Jens Weidmann said Friday that low unemployment and low interest rates, among other factors, are supporting private consumption, and exports and imports should be bolstered by growth in other industrial countries.

 38. Can I use your phone? valtrex cost without insurance New Yorkers have a new way to deliver messages to their newly elected mayor, Bill de Blasio. It’s a tent, a huge, translucent one on Canal Street called The Talking Transition Tent. More than 11,000 people have wandered through it so far, and it’s become a kind of 21st-century soapbox, as NPR’s Margot Adler reports.

 39. A First Class stamp buy cheap evecare A leading conservation group quickly denounced the rule that lengthens the current five-year permit for the unintentional deaths of eagles caused by wind farms and other facilities. Under the rule change the time period allowed for accidental eagle deaths will lengthen to 30 years, the National Journal says.

 40. Special Delivery piviagraudito Using a combination of in-studio anchors and citizens piped in from Skype reporting directly from the ground, Syria al-Shaab manages to broadcast 12 hours of live programming a day from a country that won’t allow foreign reporters in.

 41. I like it a lot construction loans ohio Liz Lockyer paid just a fiver for the painting at an RNLI charity sale in her home town of Teignmouth in Devon not knowing it was by Mary Moser – one of Britain’s most celebrated women artists.

 42. Where do you study? official caesars palace slot machine Gonzales fire marshal Mike Terry said he had no idea Austin Powders stored tons of explosives at the depot before being informed by a reporter. If firefighters blindly responded to a fire at the site, they could have been killed in an explosion, he said.
  slot machine demos According to the actor’s rep, ‘After a recent back surgery, Burt Reynolds felt like he was going through hell and after a while, realized he was a prisoner of prescription pain pills. He checked himself into rehab in order to regain control of his life.’ The news comes after photos surfaced of the star supposedly on the grounds of the Hanley Center, a Florida nonprofit rehab facility.

 43. I do some voluntary work http://www.7pennies.com/zenegra-50-side-effects/ zenegra drug Ten years ago: A new audiotape purported to be from toppled dictator Saddam Hussein called on Iraqis to resist the U.S. occupation. Massachusetts’ attorney general issued a report saying clergy members and others in the Boston Archdiocese probably had sexually abused more than 1,000 people over a period of six decades. New York City Councilman James Davis was shot to death by political rival Othniel Askew (AHTH’-neel AS’-kyoo) at City Hall; a police officer shot and killed Askew.

 44. Nice to meet you free double sevens slot machine “It’s just as though the solar field had become compressed but we had not yet crossed into the interstellar region where the interstellar field would be in a different direction,” he said in the interview.
  how to buy apa style paper When asked if there should be unlimited provision of abortion in Ireland, just over half (52%) disagreed. However, one in five trainee GPs agreed that there should be unlimited abortion here, while one in 10 ‘strongly agreed’ with this statement.

 45. I live here clindamycin dosage for toxoplasmosis in cats Downriver, Natchez and St Francisville are quaint old towns that are bursting with handsome preserved architecture from the past two centuries and more, which will be revealed on leisurely guided walking tours. Here also are some of the most remarkable representations of the plantation period, with tours to magnificent plantation houses such as Rosedown and Myrtles, where guests can imagine southern belles and beaus sipping mint juleps on the porch.
  amoxil 250 mg 5 ml dosis The top two heaviest striped bass won honors and fishing tackle for Mike Milano from Long Island’s North Shore, whose 38.08-pound striper scored first place. Willy Young from the Island’s South Shore was runner-up with a 23.02-pounder.
  coreg carvedilol 6.25 mg Kidd blamed the heavy minutes on injuries and his competitive nature, without mentioning Woodson. But it’s clear Kidd has a different philosophy as a coach, which he’s trying to impose on a resistant Garnett.
  misoprostol online usa Around this age, you might flounder when determining what you want to do or how to start. Limited experience means limited leverage to find work. “The younger person often has no kids and fewer personal responsibilities, so they can take risks and work for that startup company,” says Hallie Crawford, a certified career coach and founder of the Atlanta-based coaching firm Create Your Career Path. “They can work at a place without health care, or with health care, but no dental insurance. They can hop from job to job. But younger people don’t just have less to tie them to a job – they also have more energy.”

 46. Have you got any ? does hardazan plus work A security guard looks over the food court at the Clackamas Town Center mall as it opens, on Friday, Dec 14, 2012 in Portland, Ore. The mall is reopening, three days after a gunman killed two people and wounded a third amid a holiday shopping crowd estimated at 10,000. The shooter, Jacob Tyler Roberts, killed himself after the attack Tuesday afternoon.
  vydox vs vydox plus Some legal critics express misgivings. They say it has the whiff of a face-saving measure by the U.S. government in light of criticisms about prosecutors' inability to bring criminal cases over the financial crisis.
  wydenz price The endorsement comes as no surprise because several Obama-world hands have already been helping Booker with his Senate run, including 270 Strategies, a consulting group run by Obama’s grassroots gurus Jeremy Bird and Mitch Stewart. And Booker’s campaign manager Addisu Demissie also worked for the Obama campaign.
  how to take magna rx Some of the encounter was captured on a camera mounted on the helmet of one of the bikers and was posted online. Investigators have been interviewing dozens of bikers and witnesses, but it still remains unclear how many people attacked Lien. On Saturday, police said two other motorcyclists were taken into custody and released a photograph of another man they say they want to question in connection with the attack.

 47. I’ve only just arrived cost of lamisil cream Prosecutors said Collins played a pivotal role in the fraud to falsify Refco’s financial statements by hiding an enormous debt the company held from Refco’s investors and auditors. They said Collins and lawyers at his firm drafted documents on at least 17 occasions from February 2000 through October 2005 to help the company conceal the size of its debt.
  florida home equity loan Arturo Lopez-Levy, a Cuban economist who lectures at the University of Denver, estimated that such a project could easily top $100 million factoring in things such as environmental cleanup and the cost of moving industrial activity.
  synthroid 88 mg Matlack, who would be named MVP of the All-Star game the next season, got into trouble in his one frame of work in ’74, but got out of it, too. He gave up a leadoff single to George Hendrick, a deep fly to right to Joe Rudi, another flyout, this time to right-center by Brooks Robinson and then he walked Thurman Munson. Frank Robinson pinch-hit for Luis Tiant and bounced into a fielder’s choice to end the inning.

 48. About a year pyridium canada Dion, a school teacher, told ABC News he believes up to 12 of his personal friends died in the blaze, including a colleague. That same school is now being used to house many of the displaced in the rural town of 6,000.
  yaz drospirenone and ethinyl estradiol China’s economic liberalisation and the growth in privatewealth have spawned casino mini-hubs in the Philippines andSingapore, all supported by high-rolling Chinese players whothink nothing of betting hundreds of thousands of dollars on asingle hand of baccarat.
  best price proscar Its biggest competitor at this time is the Samsung Galaxy S4 which has its advantages, but the HTC One still packs a serious punch when it comes to hardware. There are certain things this phone can do that others can’t and its abilities come in handy in the entertainment department. The Christian Post recently had the opportunity to test out the device courtesy of AT&T and here’s what we thought.

 49. I was born in Australia but grew up in England ventoline 0 4 mg annostus ihmiselle “The political will to establish a cancer drugs fund does not exist in this place, but mindful of this we have repeatedly worked to find an alternative solution by whatever name which nonetheless allows Scotland to recover its preeminent reputation in the care of cancer.”

 50. I like it a lot terbinafine mylan tablet 250 mg As you rotate around the rover, icons pop up over its various parts. Click an icon, and a sidebar pops open on the left side of the screen with a comprehensive explanation about the part in question. Most sidebars contain an image or two, and are quite text-heavy.
  buy mysoline The sale – which is expected to complete within six months – will deliver a “small profit” for the taxpayer and go towards paying off the £18bn of loans outstanding following the nationalisation of Northern Rock.
  desvenlafaxine drug Qatar Airways will join the Oneworld alliance in Octoberthis year, making it the first major Gulf airline to enter sucha cooperation, while Etihad Airways is expanding its globalreach through minority stake investments.

 51. I’m on holiday catapres tablets It says something about Bale’s greatness that despite his inactivity in recent months and occasionally being an afterthought in Real Madrid’s attack, the player with the best left foot in the world still scored in his La Liga debut Saturday. It was a clumsy but opportunistic finish for the midfielder in the first half of a 2-2 draw against newly promoted Villarreal.
  hydrocodone cut Non-denial denial: “Someday, maybe once we get past all this, we’ll take a look at it. …That’s not anything I’ve really spent a whole lot of time thinking about.” The Washington Post, March 16. “All this” referred to bringing down Wisconsin’s unemployment rate and winning re-election as governor next year, although he pointedly would not commit to serving a full term if he does.
  naprelan 375 The NAO said 60 million pounds ($93 million) was paid tosenior managers between 2005 and March this year, and found in14 of the 60 cases it reviewed, the recipients had been givenmore cash than they were entitled, costing taxpayers at leastone million pounds.

 52. I’m sorry, she’s which is better for depression prozac or zoloft “The decision taken today by the UCI represents a turning point for the sport of cycling, and we congratulate Brian Cookson on his election,” said British Olympic Association chairman Lord Coe.
  amoxicillin 250 mg per 5 ml — Hong Kong-based Cheung Kong (Holdings) Ltd,Hutchison Whampao Ltd’s Cheung Kong InfrastructureHoldings Ltd, Power Assets Holdings Ltd andLi Ka Shing Foundation Ltd to buy Dutch waste processing firmRAV Water Treatment I B.V. (notified July 12/deadline Aug.19/simplified)
  can indocin get me high “They are here to stay and its going to take a hugeconcerted effort to get the numbers under control,” said RussellStevens, a wildlife and fisheries consultant for theOklahoma-based Samuel Roberts Noble Foundation.

 53. This site is crazy 🙂 can i buy diflucan over the counter uk free Until now the government has managed the foreign exchangereserves itself, but its ability to do so has been stretched asthe reserve roughly doubled over the past decade, thanks tomassive yen-selling interventions to weaken Japan’s currency.

 54. I’d like to cancel a cheque cash advance 12 The mass killing prompted Connecticut, as well as neighboring New York and nearby New Jersey, to pass laws tightening their already restrictive rules on gun ownership. An attempt to pass stiffer federal laws died in Congress. Gun-rights advocates said tighter restrictions would harm law-abiding gun owners while doing little to deter crime.
  what is atorvastatin 80 mg Nippon Paper, Japan’s No. 2 paper producer by sales, is also branching out on its own. It registered last year to be an independent electricity supplier to sell excess in-house generated power, spokesman Koji Yoshino said, and plans to build power generation facilities in its factories around Japan, including a 110 MW coal-fired plant in Miyagi prefecture, north of Tokyo. The company has used biomass and solar power in three other locations, Yoshino said.
  cozaar xq 5/100 Though Harry wasn’t sure who in the family the baby seems to take after – “He’s about four days old, so I think you can judge that one by yourself. I have no idea,” he said – he’s certain about what his role in his nephew’s life will be.

 55. I sing in a choir wellbutrin online I wanted to take a few pictures of him in the warehouse where he lived with around 300 hundred other asylum seekers. As I expected, several other immigrants swarmed around us as we entered through the barred gate. Many wanted to ask us questions, ask for help, or just talk and have their picture taken. Normally I’d linger and take the opportunity to interact with them, but this time I’d only been granted five minutes inside the building. As I photographed Mohammed next to his bunk bed, the number of curious onlookers swelled and the print I’d given him was handed from person to person. I wonder if he eventually got it back. I promised him I’d get another done for him in case it didn’t.
  doxycycline hyclate 100mg tablets used Long GRBs, which are the brightest known electromagnetic events in the universe, are also connected with the deaths of rapidly spinning, massive stars. Although such GRBs initially are detected by their high-energy radiation—GRB 130702A, for example, was first located by NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope—an X-ray or visible-light afterglow must also be found to narrow down a GRB’s position enough so that its location can be pinpointed to one particular galaxy and to determine if it is associated with a supernova.
  can you buy omeprazole 10mg over the counter Struggling smartphone maker BlackBerry cut several dozenjobs from its U.S. sales team on Monday, the Wall Street Journalreported, citing people familiar with the matter. The layoffsare part of rolling job cuts that have been ongoing for severalweeks.

 56. I’ll call back later buy diflucan online overnight The new study, published today in the Journal of the National Cancer Institute, suggests that men who have higher levels of omega-3 fatty acids in their system face a 43 percent increased risk of developing prostate cancer and a 71 percent increased risk of the high-grade form of the disease.
  renal scan lasix washout With MLB finally expected to levy a lengthy — and perhaps lifetime — suspension against him Sunday or Monday stemming from the Biogenesis scandal, A-Rod was back playing minor-league rehab games Friday night.
  class credit Forecasting firm Macroeconomic Advisers cut its projection for second quarter GDP growth by two-tenths of a percentage point to a 0.5 percent annual rate on the weak shipments number. JPMorgan also lowered its forecast to 0.5 percent.

 57. I quite like cooking 80 mg accutane dosage A former compliance officer for Siemens in China sued the company in a New York court in January, accusing it of firing him after he tried to expose a kickback scheme involving medical equipment sales to hospitals in the country.
  is nexium available in the uk “My dad told me a long time ago that if we won at Eldora, we’d just skip all the NASCAR stuff and go to NHRA because there’s nothing more out here to do because it’s just so tough to do,” said Dillon, who started 19th and was fourth by lap 60 of the race that eventually went 153 laps.
  permethrin 10 percent for scabies I write about the Supreme Court, the intersection between the legal and business worlds, and occasionally about politics. I graduated from the University of Michigan Business and Law schools and the Columbia University Graduate School of Journalism. I started my career at Hughes Hubbard & Reed, a corporate law firm. After switching to journalism, I covered the corporate scandals at WorldCom and Adelphia, Eliot Spitzer, the SEC, and the Supreme Court as a reporter for the New York Law Journal. I have also written for American Lawyer Magazine and Legal Affairs Magazine, and authored Children of Armenia: A Forgotten Genocide and the Century-Long Struggle for Justice (Simon & Schuster). Feel free to subscribe to me on Facebook or follow me on Twitter: @mbobelian.

 58. The manager prevacid recall walmart “This is a guy who’s really the demon when he comes in, finishing games out. On the one hand, players are probably happy he’s leaving the game,” Gonzalez says. “But more importantly, this year, all the ceremonies, they show the respect for him and for what he’s done.”
  nexium 40mg price in pakistan But this pipeline is not the way to deal with the problem, Norton argues. “I didn't think £2.6bn to deliver 300 megalitres of water made much sense,” he says. “It would be far cheaper to find water locally.”
  the doctor has ordered tetracycline The corporate financier, 44, who has requested to remain anonymous, was sentenced to a six-year stretch in 2009 for masterminding a Ponzi scheme, and served three years. His livelihood had included raising big ticket finance in football deals. Mr Hamer was sacked from the Swansea City board in 2000 and is now a consultant to a company of football agents.

 59. On another call donde puedo comprar bactrim Our WSJ algorithm comprises 30% page views, 20% Facebook, 20% Twitter, 20% email shares and 10% comments.

 60. I’m a partner in diflucan 50 mg fluconazole cream “The passenger was underneath the fire retardant foam andwhen the fire truck repositioned itself to battle the flamesaboard the fuselage, the passenger victim was discovered in thetire track of the fire truck,” said Albie Esparza, publicinformation officer at the San Francisco Police Department.

 61. Stolen credit card buy bupropion hcl xl 300 mg Jones’ relationship with Holmes is also unknown, though her driver’s license had an Atlanta home address—the Bengals cornerback’s hometown. Both parties were released without bond and are expected to appear in court this coming Friday.

 62. Thanks funny site erythromycin solution for acne where to buy ‘‘I thought the doctors would treat him with antibiotics and we’d go home,’’ said Konietzky, who lives in Palm Coast, Fla. ‘‘Never in a million years [did it cross] my mind that this is where I’d be today.’’

 63. I’m sorry, he’s buy cheap amoxicillin uk he should have kept his mouth out of it instead of making excuses for black crime. Can’t wait for that to be used as a defense in the next black on white killing to make the courtrooms…. “But..but.. the prez said it was so!”

 64. Hold the line, please where can i buy aldactone “We’ve set the expectations bar extremely low, probably thelowest that we’ve seen in the last eight quarters, for thisearnings season,” said Art Hogan, managing director at LazardCapital Markets in New York.

 65. I’d like to speak to someone about a mortgage caduet 5/40 tablets But bear in mind some economists estimate that the NHS here needs more – well in excess of £200m extra a year just to stand still. Why? Most of the money is spent on staff – and most of them on contracts which give them incremental rises each year. So unless jobs are cut, or there's a pay freeze then the bill increases. Also spending on drugs and medicines increases year on year, as does the costs of replacing equipment.

 66. How much were you paid in your last job?

 67. I’ve got a very weak signal purchase donepezil mexico Now, there’s a fight about whether Crist broke the rules, and a lot of thumb-sucking about whether Scott hurt his chances in the tight race by allowing Crist to be onstage for seven minutes without an opponent
  depakote side effects wikipedia on pregnant This site uses cookies to improve performance by remembering that you are logged in when you go from page to page
  losartan generic walmart In the letter, copies of which were delivered and emailed Monday to Jarecki and HBO chief Richard Plepler, Emery rips previous works by Jarecki, including Oscar-nominated documentary “Capturing the Friedmans,” “Catfish” and, especially, his 2010 dramatic film based on the Dursts, “All Good Things.”
  depakote withdrawal symptoms time frame “The recovery has been a long process and this is another step in the process,” George said
  nizoral shampoo uk tesco direct “Finally, it is perhaps best to focus on the family, as it is usual that parents of overweight children are themselves overweight

 68. Have you read any good books lately? sustinex by emcure Usain Bolt of Jamaica approaches the finish line after running the final leg for the Racers Track Club to win in the men’s 4x100m relay at the London Diamond League ‘Anniversary Games’ athletics meeting at the Olympic Stadium, in east London July 27, 2013.

 69. Best Site Good Work revatio wiki SIR – I worked for 20 years as a consultant NHS gynaecologist and never in that time did I encounter a woman specifically requesting abortion because of the baby’s sex (except sex-linked genetic conditions).

 70. We need someone with qualifications libido boost plus serum Dr James Whittingham, chairman of Northern Lincolnshire and Goole Hospitals NHS Foundation Trust, authorised the increase – but was yesterday unable to answer a series of questions the Telegraph wanted to ask about the rise.

 71. Why did you come to ? marathon 21 male enhancement The case is viewed as a test case for the sector as a wholeand was in response to a complaint from another website,Skoosh.com, which said that a number of hotel chains werepreventing it from offering such discounted prices on room-onlyaccommodation.

 72. We’ll need to take up references cikalis samok overseas A former Italian colony, Eritrea was occupied by the British in 1941. In 1952 the United Nations resolved to establish it as an autonomous entity federated with Ethiopia as a compromise between Ethiopian claims for sovereignty and Eritrean aspirations for independence. However, 10 years later the Ethiopian emperor, Haile Selassie, decided to annex it, triggering a 32-year armed struggle.

 73. Accountant supermarket manager xen sex pills price However, it’s reliance on touch as a navigation method proved unpopular, with critics and the public demanding the return of a more traditional interface. Windows 8.1 is still a compromise between traditional mouse and keyboard in put and touch, but Microsoft will be hoping that this time they’ve got the balance right.

 74. What qualifications have you got? baclofen 10 mg high for gerd After Tuesday’s game, Vigneault scowled as he turned right down the hallway, prepared to speak his mind in a closed-door, locker-room meeting that left players admitting a lack of effort. Then he said the only reason the Rangers weren’t practicing on Wednesday in Anaheim was because NHL rules say so, due to this week’s heavy travel that includes back-to-back games and three games in four nights.
  buy generic baclofen oxycodone The Patient Protection and Affordable Care Act has been the object of intensive Republican attack since it was signed into law in 2010. Its foes tried and failed to use the U.S. Supreme Court and a presidential election to get it overturned in 2012.

 75. Wonderfull great site motrin versus tylenol xanthopsia “If you were out in the area of New Oxford Street on the night of Saturday 31 August or you were on your way home at around 03.30hrs on the Sunday morning, do you remember seeing two women arguing with three men in New Oxford Street at the entrance of Bainbridge Street?
  babycenter motrin chart youtube LONDON, Aug 11 (Reuters) – Recent forecast-busting UKeconomic numbers have had a muted impact on the currency andbond markets, but that is likely to change now the Bank ofEngland has tied its “forward guidance” on interest rates tounemployment.

 76. An estate agents acyclovir buy online usa fcu Jelmer Kleingeld outlines four technology trends which came out of IBC 2013 that deserve as much attention as Ultra HD, or 4K, because of their ability to change the game for Europe’s broadcasting industry
  acyclovir cream 5 it do The Scotsman provides news, events and sport features from the Edinburgh area. For the best up to date information relating to Edinburgh and the surrounding areas visit us at The Scotsman regularly or bookmark this page.

 77. Could I order a new chequebook, please? beat loans Rotund rap legend Heavy D died on Nov. 8 after collapsing in his California home. He was 44. The Westchester County-raised entertainer was taken by ambulance to Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles about 11:25 a.m. and died 90 minutes later, cops told the Daily News. ‘I’m definitely saddened by the loss of Heavy. He was a really good person,’ said Damon Williams, vice president of programming for Music Choice, the multi-platform video and music network. With catchy dance tunes that included R&B riffs, Heavy D was one of the first rappers to cross over to mainstream popularity, Williams said.

 78. Did you go to university? azithromycin. zithromax price philippines episode The company said on Saturday its experimental drugsubstantially reduced blood fat in a mid-stage study on patientswith familial chylomicronemia syndrome, a rare genetic disorderin which the body does not break down fatscorrectly.
  yentreve duloxetine 20 mg forum Frederick Gough, on Grange Lane South in Scunthorpe, saw 65 per cent of students achieve five A* to C grades, including English and maths. The school also saw 71 per cent of maths grades between A* and C, but had concerns about English grades.
  duloxetine hydrochloride 40 mg weichkapseln “For Wal-Mart, we would like to see a high-qualityagreement, which is that no sectors and no products areexcluded. That there are no compromises that leak into theprocess for the purpose of speed,” Scott Price, chief executiveof the U.S. retailer in Asia, told Reuters.
  cymbalta sales 2012 jx35 At a news conference on Monday, police and firefighters described a dramatic scene of running up an emergency escape chute to board the burning aircraft, handing out knives so crew could cut trapped people free, and tearing away seats and luggage to clear choked exit paths.
  30 mg cymbalta for pain lhs In one instance of misconduct, a security officer left a checkpoint to help a relative check in and then came back with the family member’s bag and allowed it to go around security. A TSA supervisor saw the misconduct and insisted the bag be screened, according to the report.
  pediatric ventolin mdi dose dsl Apple holds itself to incredibly high standards, but so do consumers. It’ll be a major disappointment if Apple can’t release an iPad mini 2 with Retina display by the end of 2013, but if the tablet isn’t ready, Apple won’t release an unfinished product just to sate consumer demand.
  should i increase my propecia dosage tds “If you live in a valley below one glacier, you really don't care what the global average [of glacial retreat] is; you just want to know what's happening to that particular glacier that's affecting your water security.
  generic albuterol inhalers available akon According to Arnaud Montebourg, the minister for Industrial Renewal, “France will be recognized, once again, as the leading voice among industrialised nations” by 2025, and will have put industry at the heart of its recovery. He foresaw that manufacturing would total 20 percent of the country's GDP due to a “new alliance between private initiative and public sector support.”
  buy albuterol inhaler how many puffs a day Energy supply issues have been nettlesome at least since the Nixon administration, often producing long gasoline lines, sluggish economic growth, dependence on unstable foreign regimes and even backlash at the ballot box. Most policy solutions — including government subsidies, exotic fuel mandates, even restructuring the Department of Energy — were all oriented around this scarcity paradigm.
  albuterol inhaler price increase qmax Among the many other items sold were Bob Dylan lyrics for an unreleased song and actress Elizabeth Taylor’s first wedding dress, which she wore as an 18-year-old when she married Conrad Hilton Junior in 1950 in one of the social events of that year attended by over 700 guests.
  zithromax price mercury drug eosinophilia
  JPMorgan’s stock price on Tuesday was about 25 percenthigher than before it disclosed in May 2012 that it was losingbillions of dollars on its Chief Investment Offices’ “LondonWhale” derivatives trade.
  albuterol use while pregnant operation “It was without a doubt the most exciting time of my life,” Piazza said, referring to his seven-plus years with the Mets. “I’m extremely honored to be in the Mets Hall of Fame. There’s good company there. I’ve said it all along, the Mets have always had some very colorful and outstanding ball players come through here and I’m just glad to be one of them.”
  asthma medicine ventolin over the counter uk The affected employees include those unable to work because the government facility where they perform their work is closed, because their work requires a government inspection that cannot be completed, or because the company received a stop-work order.
  fluoxetine eg 20
  The three-month consultation on the LME’s proposal ended onSept. 30 and the exchange’s board is due to make a decision thismonth or next month. If approved, new rules will come intoeffect next April.
  ventolin hfa generic drug udaipur Ukrainian police fired tear gas to disperse protesters trying to enter the city council building in the capital Kiev on Wednesday. The incident occurred as thousands of opposition protesters gathered to rally against what they said was an illegitimate council session.
  propecia coupon print t shirts Love, who grew up in Detroit during the crack epidemic and made her way as an engineer before breaking into standup on “Star Search,” says an important part of her message is that “all sex counts.”
  purchase ventolin solution effects Maybank Investment Bank is the principal adviserfor the IPO. CIMB Investment Bank and MaybankInvestment Bank are the joint global coordinators andbookrunners. They are also the underwriters for the deal.
  cymbalta 30 mg capsule msr ffo Working on an orchestra is clearly a never-ending job. “Of course there’s no perfect orchestra in the world, one always has to work. It’s just the top quality bar you have to raise, in other words the best the orchestra can achieve, but also the bottom bar. You have to ensure the orchestra never falls below a certain level.”
  can you buy ventolin over counter america uverse The mooncake frenzy is so widespread that even Häagen-Dazs is in on the action. Since 1997, the dessert corporation has sold an unorthodox frozen version with ice cream filling. There’s a praline base and a vivid mango sorbet “yolk” at the center. It’s all topped with white, dark, milk or strawberry chocolate (yep, strawberry chocolate).
  albuterol inhaler generic drug class ‘It is a flawed decision in terms of content and timing and raises serious questions over the United States’ readiness to provide strategic support to Egypt’s security programs,’ Egypt’s foreign ministry said.
  cymbalta generic release date december 2013 qos The zombies of “World War Z” are not the slow-moving, rigor mortis corpses of “Night of the Living Dead” and many zombie films since. They’re quick, jumpy, twitchy undead creatures that chase and pounce on their living victims.
  switching from cymbalta to effexor xr pbr “With a pre-dose capsule, it’s always the right grind,” says Mark Romano, a senior director at Illy coffee, which makes its own line of capsule coffee systems. “And with a self-contained extraction chamber, you can consistently get to 80-90 [out of a quality scale of 100].”

 79. I live here propecia printable coupons wss Some government officials are keen to start fiscal reform,privately worried that changing the tax plan would endangerJapan’s promise to halve its budget deficit – excludingdebt-financing – from fiscal 2010 levels by fiscal 2015 andbalance the budget five years later.
  30 mg cymbalta cost ftm It believes the government’s plans for capacity market auctions as part of the electricity market reforms (EMR) can ensure the lights stay on but attacked moves to delay their introduction until 2018-19.
  generic finasteride versus propecia minoxidil (rogaine) But let’s say it does. It may take months before money dribbles in from advertisers. Generally, bloggers set up ads on their site, frequently with mainstream ad players like Google AdSense, Amazon Associates and Pay-Per-Post, all of which are fairly user-friendly. But after finding the advertisers, you’ll need to find readers – a lot of them.
  fluoxetine 40 mg for dogs znajdzki Companies looking to explore and develop shale gas in the U.K. need to engage with local communities much earlier in the process if the country’s fledgling industry is ever going to develop and have the transformative effect it has had in the U.S., U.K. Energy Minister Michael Fallon said Thursday.
  buy albuterol inhaler online kjv There have been several trial balloons floated in recentdays, including speculation that House Republicans could attachto the Senate bill measures to repeal a medical device tax thatcollects revenues for operating the healthcare law, a one-yeardelay in letting individuals sign up for the program and otherideas.
  buy cheap propecia canada dvd Investigators told 64-year-old John Dozier’s family that the hit-and-run driver was behind the wheel of a rented Chevrolet SUV about 8:25 p.m. The vehicle slammed into Dozier, who was trying to cross Remsen Ave. near Avenue L. Cops said the driver, described only as a man, sped off.
  buy ventolin hfa inhaler live Going into this race, all five of Beacon Lady’s wins had been registered at Brighton, which has similarities to Epsom, and with Mullins having had one previous ride around the course, horse and rider formed a combination well-equipped for the job.
  ventolin mdi administration myanmar Last year, the worst rate improvements occurred among people working in long-term care facilities, according to the Centers for Disease Control and Prevention. While 72% of healthcare workers overall and 90% of physicians were vaccinated last year, only 59% of long-term employees got shots. “Non-medical personnel” dragged down averages overall at healthcare facilities, officials noted.
  buy propecia online uk cheap ewing ** Hungarian drug maker Egis Nyrt’s board said itbacks French Servier’s offer to buy all shares of Egis it doesnot already own. Servier’s Arts et Techniques du Progres unit,which owns 51 percent of Egis, offered last week to buy the restof the company for 28,000 forints per share in a deal worth 107billion forints ($488.8 million).
  duloxetine hcl 60 mg po cpep Certainly, the possibility/probability of a fire was very reasonable to presume, on the pilots’ part. Especially with a crash such as this, the tower could not ‘guess’ as to the potential for a fire to break out without warning; again leaving an evacuation to the judgment call of the pilots.
  propecia costco coupon uci
  If you want to be a global power you must have amicable relations with your neighbors. If China understood that, it would wonder, ‘How does the US do it?’ The US does it by deferring to its neighbors — because of its superior strength —  and acting as if it were not at all superior.
  purchase zithromax fish Penn State gave its covered employees and spouses untilOctober to comply with two key requirements of the new “TakeCare of Your Health” wellness program: complete an onlinewellness profile from WebMD and undergo a preventivephysical, including tests of cholesterol and glucose levels, andmeasurements of height, weight, and waist circumference.
  cheap propecia 1mg kullananlar Sanford Bernstein analyst Geoffrey Porges believes Gilead’s advantage over competitors in the HCV field may be increasing as it becomes more clear that a nuke-based regimen has fewer limitations in terms of dosing convenience and breadth of genotype effectiveness.
  zithromax uk mnd With that one purchase, the firm now owns more than half ofthe world’s 43 tender and semi-tender rigs – platformssupporting offshore oil production in both deep and shallowwater – and a client list that includes Chevron Corp,Shell and BP Plc.
  buy ventolin online europe nebules 5mg This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.
  cymbalta cost help knees American Katie Ledecky, like Meilutyte 16 years old, smashed the 1,500 meters mark to win gold on Tuesday and Denmark’s Rikke Pedersen set a world best in qualifying for the 200 breaststroke on Thursday.
  purchase albuterol for nebulizer medicare Don’t imagine Schütz was always solemn. He could rejoice as well as anyone, but it’s always a lucid, dignified rejoicing. The idea of “letting go” would have struck Schütz as ridiculous and unseemly. This setting of Psalm 98, Sing unto the Lord a New Song, is a fine example of Schütz in joyful mode, and is full of little pictorial touches. There are delicious running notes at 1.48 to evoke trumpets and drums, and again for the roaring sea (“Das Meer brausen”) at 2.27.
  cymbalta savings card 2013 with insurance “The UK, along with the US and Canada, is by far the hardest place to get a visa,” said a spokesperson for CYTS Tours in Beijing, one of China’s largest operators. “With fees, the bill comes to £200.”
  how much does cymbalta cost 2012 jbod “These cars have so much energy in them and it is a timely reminder that things can go wrong,” he said after his triple world champion Sebastian Vettel won his home race at the Nuerburgring for the first time.
  cheap cymbalta 60 mg effects of stopping Beltran continued to do his Mr. October thing, going 3-for-4 with two RBI, and even added a tremendous sliding catch in right field that, at that point, seemed to just be rubbing it in to Mets fans who may have been watching.
  order propecia online cheap smartphones The company predicted a rise in metallurgical coal outputfrom its Queensland, Australia, unit to 66 million tonnes by theend of calendar 2014. The division ran at an annualised rate of61 million tonnes at the end of June.

 80. I’d like to cancel this standing order does flagyl treat bladder infections The Doodle is a brief point-and-click adventure game in which users must help an alien, whose UFO crash-landed on earth, return home. Upon completion, Google provides users with the search results for “Roswell UFO incident.”
  dulcolax 100 mg liquid gels “No, I don’t think so. Not one game,” Smith said. “They’ve been evaluating me since I’ve been here and I don’t think one or two games will be able to tell you exactly where I am because it’s still early in my career.”
  buy drugs inc dvd ”I understand that if you’re planning new developments, if you’re planning greenfield sites, you can ensure whether for flood damage or for fire damage, you build in a certain way,” Mr O’Farrell said.
  clindamycin hcl 150 mg capsules Abbey, a professor at Wayne State University in Detroit, cautioned that it’s hard to know what youth were counting as rape when they filled out the survey. The respondents, for example, may not have understood certain terminology.
  albuterol inhaler price canada The written Air Force instruction on ICBM weapon safety, last updated in June 1996, says, “One crewmember at a time may sleep on duty, but both must be awake and capable of detecting an unauthorized act if … the Launch Control Center blast door is open” or if someone other than the crew is present.
  vasotec iv onset His divorce from Carol Owens-Dillon in March and his battlewith alcoholism have played out in public. In August, a countyprosecutor declined to bring charges against Dillon forallegedly assaulting his former wife in July.
  nebulizer ventolin Linn said her organization targeted Fisher-Price and Open Solutions because their baby apps were among the most popular and because they represented an overall trend of deceptive marketing practices by app developers, both big and small.
  anyone buy femara online Mitchell, whose wealth was estimated at $2 billion byForbes, supported a number of causes ranging from the arts toeducational initiatives and worked to promote the sustainabilityof natural gas through his Texas-based foundation.
  macquarie discount pharmacy mitchell When the Harding-Chamberlin power line came into contactwith a tree, the failure of Perry nuclear plant became the N-1contingency. Grid controllers should have disconnected 1,500megawatts of load to safeguard the system. It would have blackedout much of Cleveland-Akron but the rest of the EasternInterconnection would have been safe.
  buy cymbalta uk “Everyone has now been accounted for,” a visibly shakenMaturo told a press conference on Saturday. “Right now ourthoughts are with the families of the deceased and our effortsare to ensure the safety and well-being of the neighborhood bytaking down the two houses impacted by the crash.”
  strattera for adhd inattentive “When he was interviewed by the police my understanding isthat he was interviewed as a witness,” Walsh said in a telephoneinterview from Quebec. The procedure for interviewing someone asa witness differs from those considered suspects, he added.
  vertex pharma share price A runner and swimmer in her teens, Sato lost a leg to cancer before she turned 20, but persevered so she could represent Japan in the Paralympic Games in Athens in Beijing. Her hometown was then badly damaged in the 2011 disasters and she was not able to confirm that her family had survived for several days.
  ec naprosyn price Everybody can buy a “Reborn Baby”-kit and try to make their own life-like baby but not all of us have the skills to make them appear real. Belgian artist Beatrice Van Landeghem knows how to make her customers fall in love with a beautifully made doll. You have to see it with your own eyes. It’s hard to believe how realistic it can be. Lying in his cradle, “Loan”, a one month-old baby doll, carefully crafted in vinyl and wonderfully hand-painted by the artist looks as if he is far away and sleeping.
  where can i buy cheap nolvadex “There’s certainly some similar socio-economic background,” Kohan says, comparing “Weeds'” Nancy Botwin to Piper. “They’re both hot. They both have that sort of adventure junkie gene in them. What attracts me is how they walk that line and the push-pull between those sides of them: The good girl and the part of them who wants to be the rebel and escape their stereotype.”
  omeprazole tablets dosage The Sri Lankan case follows a major global food scare involving New Zealand’s Fonterra, the world’s biggest dairy exporter, which said on August 3 some of its products could contain a bacteria that can cause botulism.
  is toprol a cardioselective beta blocker Cover a baking tray with greaseproof paper, drizzle it with oil and sprinkle over salt and pepper. Lay out the aubergine slices, drizzle again with oil, and season. Place in the hot oven for 10-15 minutes until golden and tender. Keep warm.
  diclofenac misoprostol abortion The cornflower blue, polka-dot print appeared to be a touching tribute to Princess Diana, who stood in a similar dress on the same steps at the St. Mary’s Hospital nearly three decades ago, when Prince William was born.
  costco pharmacy blister packs Brittany Moore uses her cell phone to snap pictures of a house where three women escaped Tuesday, May 7, 2013, in Cleveland. Amanda Berry, Gina DeJesus and Michelle Knight, who went missing separately about a decade ago, were found Monday in the home just south of downtown Cleveland and likely had been tied up during years of captivity, said police, who arrested three brothers. (AP Photo/Tony Dejak)
  can u buy elimite cream over the counter Also pressuring the market was trade data from China, which showed an unexpected decrease in exports in September for theweakest performance in three months. Another set of data showedChinese consumer prices rose faster than expected in September.
  best fertility drugs for twins “The facts I laid out to you give you only one option,” the prosecutor, Col. Steve Henricks, told jurors. “The accused without a doubt — without any doubt at all — had a premeditated design to kill.”

 81. Could you ask him to call me? inderal 40 mg price surdosage Traders who violate the law face up to three years in jailand a fine equivalent to double the value of the payment. If thesum involved is over $5,000, punishment could rise to 10 yearswith hard labour, according to the decree published by statemedia.
  thorazine uses krone The European Parliament appointed a commission headed by former Polish president Aleksander Kwasniewski and former European Parliament president Pat Cox to report on Ukraine’s reform process as well as mediation on her release.
  famvir buy online chemist
  We have to hand it to Nicki Minaj — the girl knows all her best angles. The bleach blond rapper may have been shooting the music video for her new single “High School,” but that didn’t stop her from going for a decidedly more grown-up look as she took the plunge in a shocking neon yellow swimsuit that barely managed to cover up her ample assets. The 30-year-old struck one sexy pose after another as she lounged poolside, later tweeting out the sizzling snapshots originally posted to Twitter by video producer Grizz Lee.
  avapro recall kuato Early reviews from Confidenti@l readers give the food two thumbs up, but Al Tavola gets less than stellar marks for service. And the laid-back locals aren’t enthusiastic about the valet parking. “It just doesn’t go around here,” sniffed one.
  zoloft 100mg price bse
  However, he cautioned that the outcome in these cases “should not be taken as an indication that criminal proceedings will not be brought where an abortion is procured on gender-specific grounds”.
  hydrochlorothiazide 25 mg tab jtag Citing data from Price Waterhouse Cooper, he said globalmergers and acquisitions in the oil and gas sector fell from$154.6 billion in the fourth quarter of 2012 to $46.9 billion inthe first quarter of 2013 and $45.4 billion in the secondquarter.
  propranolol purchase online koxp Our Classified websites (Photos, Motors, Jobs and Property Today) use cookies to ensure you get the correct local newspaper branding and content when you visit them. These cookies store no personally identifiable information.
  crestor tablets 10mg nuspojave “Nevertheless, well-qualified companies with specialtechnical capabilities and unique know-how can do very well andprovide excellent profitability,” said Mobius, who oversees morethan $50 billion in emerging markets equities at FranklinTempleton Investments.
  can i buy metformin over the counter in australia bsb Humala, a former military officer who abandoned his leftistrhetoric before becoming president, has put in place a varietyof social programs, but has been criticized by some detractorsof not doing enough.
  purchase combivent respimat uses Schneiderman has also launched other similar probes. InJuly, he sent letters to some of the country’s largest companiesover their use of cards to pay hourly employees, according to aperson familiar with the matter.
  stendra india post The agency continues to deal with declines in the volume of first-class mail — the kind of mail most consumers use and its biggest revenue driver — as more Americans move to electronic billing and e-mailing.
  buy baclofen uk vmas The answer choices were: a) Receiving accurate news quickly even if that news is delivered in an “all caps” tweet or b) I’d like news to be reformatted from “all caps” before being sent, even if it takes longer.
  buy zoloft online canada tna * Google Inc on Thursday announced one of thebiggest changes to its search engine, a rewriting of itsalgorithm to handle more complex queries that affects 90 percentof all searches. The change, which represents a new approach tosearch for Google, required the biggest changes to the company’ssearch algorithm since 2000. ()
  zoloft 50 mg half life FILE – This undated file photo provided by the Bell County Sheriff’s Department shows Army psychiatrist Maj. Nidal Hasan. Hasan collected nearly $300,000 in his military salary while awaiting trial for the 2009 shooting rampage at Fort Hood, but his attorney said nearly all of it has been given to charity _ likely making it impossible for his victims to get any of it. (AP Photo/Bell County Sheriff’s Department, File)
  stendra walmart zwipes The Daily News has some of the most memorable photos in sports history. From legendary boxers and iconic tennis players to golfing greats and fabled Olympians, the Daily News has the photos you want of the once-in-a-lifetime sports moments. Find yours today and relive history.
  buy albendazole australia nfl The government has said that Hasan, a U.S.-born Muslim, had sent more than a dozen emails starting in December 2008 to Anwar al-Awlaki, a radical U.S.-born Islamic cleric killed by a drone strike in Yemen in 2011.
  avapro 10 mg z&#39gok Smith's career has been checkered with issues, including a 90-day prison stay for causing an accident that killed a passenger in his car in 2007. The NBA suspended Smith seven games in 2009 for his role in the crash.
  oral cytoxan for ovarian cancer metronomic The Berlin-based publisher last month struck a 920 millioneuro deal to sell its regional newspapers Berliner Morgenpostand Hamburger Abendblatt as well as five TV programme guides andtwo women’s magazines.
  lopid 600 mg generic oral tablet Despite the clear signs that we are not saving enough to look after ourselves, the study found that 69 per cent of people still expect to leave behind an inheritance for loved ones, including 31 per cent who definitely plan to. The average amount that is expected to be left is £178,000. 
  trileptal 300 mg uses preo A 1972 Martini 2.1 Turbo RSR, the 1978 “Moby Dick” 935, the 1978 “Baby” 935 and not one, but two 911 GT1s will be on display in the garage area of Laguna Seca, before they move to Pebble Beach Concours d’Elegance for display on Sunday. The latest 911 GT3 Cup car which will race next year in the United Sports Car Racing (USCR) series will debut and be on display all weekend at Laguna Seca.
  price xenical pakistan jhelum “That is not a joke. When you see her, she is tall and looks so powerful, you have no doubt she would come out the winner against most men, including you,” a musician friend who was at a party with her said after.
  trileptal 300 price verizon All those cats combine to send about 1.2 million tons of poop into the environment every year. And while only 1% of cats are thought to be infected with T. gondii at any given time, that still adds up to a lot of infected poop.
  tetracycline 500mg capsule zen xpress Chris Viehbacher told an investor conference the group hadthe resources to do “opportunistic” share buybacks, as well asmaking bolt-on acquisitions and potentially increasing its stakein U.S. biotech firm Regeneron Pharmaceuticals.
  order tetracycline acne worse at first Ahrendts joins Apple in spring 2014 to take up a newly created role overseeing the expansion of Apple’s retail stores. She is being replaced at Burberry by Christopher Bailey, who will also keep his current post as chief creative officer.
  levlen ed orgeron The de Havilland is similar to an Otter that crashed in Alaska in 2010, killing former U.S. Sen. Ted Stevens and four others, Johnson said. The plane in the Stevens crash was equipped with floats, while the plane in Sunday’s crash had wheels.
  cheapest xenical 120 mg tomar el In addition to the deaths, the listeria outbreak linked to the farm in the southeastern corner of Colorado led 147 people across 28 states to be hospitalized, authorities said. One woman suffered a miscarriage.
  buy pantoprazole otc comparable Mrs May said: “I am sending a very clear message to those judges – Parliament wants the law on the people’s side, the public wants the law on the people’s side, and Conservatives in government will put the law on the people’s side once and for all.”
  thorazine online pharmacy eindhoven So when do we stop pretending that Goldman Sucks and Demon of Whale Tale fame are anything more than mob bosses. No Vegas casino would accept a $6 billion dollar bet, especially with other peoples’ money, so why should the US taxpayers allow its “too big too fail” banks make such a stupid bet…on American Airlines no less? And their excuse is always that “they are sophisticated investors”, while really we all know they just shove their losses on tax payers and dream up the next rigged scheme. Racketeering pure and simple, though the gangsta bankstas don’t cover their tracks as well as the mafia.
  propranolol migraine prevention dosage dogs Despite his criticism, Boehner did not suggest he had any plans to take action against King such as removing him from the House Judiciary Committee. “I think I’ve made myself very clear when it comes to Mr. King,” Boehner said when asked about such disciplinary steps.
  crestor 20 mg 90 tablet fnac Yet, despite the damage caused by ill-conceived subsidies or those that have outlived their intended purpose, other subsidies have been crucial in making our economy as innovative and productive as it is. For example, our system of public higher education is among the best in the world, yet it required massive public investment to build it and to keep up with population growth. And the U.S. would not have built a position of world leadership in information technology without large scale subsidies from the Defense Department that supported the semiconductor and computer companies in the 1950’s and 1960’s. We owe much of our current prosperity to these and similar programs that provided a decisive early lead in technologies that proved to be critical.

 82. Who do you work for? gabapentin 800 mg price The novel species, Nasutoceratops or “big-nose horned face,” is the only known member of a group of dinosaurs thought to have lived 76 million years ago on a land mass in Western North America isolated by an ancient seaway, said Scott Sampson, one of the paleontologists who discovered the extinct reptile.

 83. I’d like to order some foreign currency zyprexa nami But today Amazon annouced a new threshold on the amount of money customers need to spend. This limit applies to all products except DVDs (including Blu-ray), music, video games and computer software.

 84. magic story very thanks https://shimadzumedical.com.au/how-to-get-pregnant-on-clomid-with-pcos-symptoms.pptx organic impulse cost clomid uk njr holy defy The Internet and social media in Kenya, which played a central role in this year’s elections by allowing Kenyans to question candidates, took on a new function Tuesday—spreading messages of peace to avert new bloodshed.
  http://www.ohsni.com/index.php/online-pharmacy-nepal.pptx transform pharmacy generic drug plans nod The global trend is most noticeable in the United States,the world’s largest wine consumer where Treasury competesagainst world No.1 by sales Constellation Brands Inc,and in the rapidly growing Chinese market.
  http://www.moorhof.com/index.php/generic-pantoprazole-cost-gw2.pptx villager generic pantoprazole sodium does it take to work pit “By concentrating exclusively on the digital market, the newonline company can be laser-focused on meeting the challengesfacing marketers due to the massive fragmentation oftechnologies and audiences,” Chief Executive Neil Nguyen said.
  http://www.moorhof.com/index.php/protonix-dr-40-mg-tablet-fiyatlar.pptx windows razor where can i buy protonix stored in the body car “Their velocity is very close to the speed of light, and the energy of their motion is several times larger than the energy contained in their mass when they are at rest,” Kellerman said. “The distinction between the behavior of the ultra-relativistic electrons and those at lower energies was key to this study.”

 85. What sort of music do you listen to? buy fougera erythromycin ophthalmic ointment Ho’s youngest son — who was a newborn when Ho disappeared — found the two more than two decades ago, but couldn’t persuade them to accept him or rejoin society, despite annual gifts of salt and oil.

 86. I support Manchester United http://www.jru.edu/where-can-i-buy-meloxicam-for-cats.pdf stable canvas where can i buy meloxicam forests And the new insurance exchanges will be important forretirees ineligible for Medicare, either because they areyounger than 65 or have not worked at least 10 years (lifetime)in a job that required payroll tax payments.

 87. Not available at the moment cheapest valtrex online Kelvin then unveils suits that Ted Baker have specially designed for Andy Murray – “a really nice lad” – before showing off photos on his mobile phone of their famous table tennis match. The score was 21-13.

 88. Insufficient funds what is accutane uk The little zoo critter, named Ringerl, was mistaken for a sister species, the olingo. Before she died in 1976, Ringerl was shipped from zoo to zoo in Louisville, Ky., Tucson, Ariz., Salt Lake City, Washington and New York City to try to get it to breed with other olingos.

 89. I’m on business where can i buy acticin cream President Juan Manuel Santos, who is expected to run for a second term, has staked his legacy on bringing an end to the conflict, and both sides have now floated the idea of a pause in negotiations until the elections are over.

 90. We need someone with experience buy strattera online canada The company was quick to address the complaints popping up on Twitter and elsewhere, taking to its own social media accounts to let players know they were working on the problems. “For those trying to get into GTA Online today, please bear w/ us on some day one tech connection issues that we’re working to stabilize asap,” the company said in a Twitter message.
  clotrimazole 3 safe during pregnancy Imports by the world’s biggest bullion buyer hit a record 162 metric tons in May as global prices fell, prompting a duty increase to 8 percent. Though they then fell to about 31 metric tons in June, imports revived to 47.6 metric tons in July.

 91. What do you like doing in your spare time? where to buy clomipramine The ruling said that while adults can refuse medical treatment regardless of the consequences, children do not have those same rights because of their vulnerability and inability to make critical decisions in a mature manner.
  cheap flagyl no prescription Analysts expect S&P 500 companies’ second-quarter earningsto have grown 2.8 percent from a year earlier, with revenue up1.5 percent, data from Thomson Reuters showed. Cintas Corp is expected to report after the close.

 92. I never went to university arcoxia 90 mg obat untuk apa The gradual dismantling of the “White Australia” immigration policy in the decades after World War II heralded an increase in the number of non-European arrivals, and migration remains a politically-sensitive issue.

 93. I’d like to apply for this job where to buy renova in uk
  I often see the term “ramp up” in Reuters articles. This is vague writing, using two words when one word is better. Clear and more descriptive examples are increase, intensify, broaden, accelerate and extend. Use them, if you want to be clear and concise. There is no need to put the reader through unnecessary mental gymnastics to get the meaning. The job of the writer is to do that work for the reader.

 94. This site is crazy 🙂 where can i buy tretinoin in the uk Oscar-winning actor Thornton, 57, will play Lorne Malvo, a character described by FX as “a rootless, manipulative man who meets a small town insurance salesman and sets him on a path of destruction.” New characters and a new case will be introduced in the dark comedy.

 95. Do you know what extension he’s on? https://resure.co/olanzapine-user-reviews.pdf low olanzapine used for anorexia target stock A native of Galveston, Texas, who rose from modest means to become a billionaire philanthropist, he was the chairman and chief executive officer of Mitchell Energy & Development Corp, which was sold to Devon Energy Corp for $3.5 billion in 2002.

 96. We need someone with experience can buy flagyl over counter
  The combination would represent the largest tie-up to dateamong advertising agencies, which have seen little consolidationin recent years. It would top Japanese firm Dentsu Inc’s $4.9 billion purchase of Aegis Group in March.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

width:100%" rows="7">