آخرین خبرها
خانه » بایگانی برچسب ها : ابن تيميّه و مقايسه بين حضرت علي و خلفاي سه گانه (1)

بایگانی برچسب ها : ابن تيميّه و مقايسه بين حضرت علي و خلفاي سه گانه (1)

ابن تيميّه و مقايسه بين حضرت علي و خلفاي سه گانه (2)

0048391

نويسنده: آيت الله سيدعلي حسيني ميلاني نقد افكار ابن تيميّه (4) معيار عزّت و ذلّت آري، ابن تيميّه با ديد مادّي پيشرفت را تنها در جنگ و خونريزي و كشورگشايي مي بيند و براي علم و دانش، مكارم اخلاق و فرهنگ اسلام هيچ ارزشي نمي پندارد. از اين رو ادّعا مي كند كه در ميان دوازده امام شما شيعيان تنها براي يكي از آن ها سلطنت و قدرت فراهم شد و او نيز هيچ قلمروي به قلمرو مسلمانان نيفزود. به اين سخن او ...
ادامه مطلب »

ابن تيميّه و مقايسه بين حضرت علي و خلفاي سه گانه (1)

0048390

نويسنده: آيت الله سيدعلي حسيني ميلاني نقد افكار ابن تيميّه (4) آرمان ها و انديشه ها هر مكتب و مذهبي و هر آرماني آرزو دارد كه روزي فراگير شده و تمامي مردم به آن بگروند؛ آرمان الهي باشد يا مادي، براساس عقل و خرد باشد، يا براساس شهوت و غريزه قدرت طلبي. همه فرمانروايان دوست دارند قلمرو فرمانرواييشان افزوده شود و گستره حكومتشان گسترده تر گردد. در اين ميان امتياز فرمانروايان الهي از مادي، در گسترش قلمرو حكومتي براي فرهنگ توحيد و اخلاق غني اسلام؛ ...
ادامه مطلب »

width:100%" rows="7">